Uns acomiadaments sense cap avís previ, uns fets que posen de manifest la manca de respecte cap a les treballadores, les irregularitats i la nefasta gestió de l’empresa per part de la direcció.

Fa unes setmanes, sense cap avís ni indicador a cap nivell, l’empresa Conservas Ausa SA, de Prats de Lluçanès, pertanyent al Grup Rom, del qual formen part empreses com Catalana d’Embotits o Escorxador d’Avinyó, va acomiadar cinc treballadores i treballadors en una setmana. L’acció, feta per sorpresa i sense cap mena d’informació prèvia als afectats, ni a la delegada sindical, s’argumenta per la pèrdua de diners de l’empresa, amb un informe que se circumscriu a Conservas Ausa SA i no fa cap referència al grup al qual pertany.

 

 

Davant del fet, del procediment i de les conseqüències, volem fer públiques les consideracions següents:

– És una flagrant irregularitat anunciar l’acomiadament als afectats per sorpresa, mentre estan treballant i convidant-los a abandonar el lloc de treball, havent-los lliurat una carta-informe i havent preparat la liquidació per ingressar-la durant el mateix matí.

– Una segona irregularitat, és la tria sense cap altre criteri objectiu que el de la direcció de l’empresa, fent responsable d’uns números vermells a cinc treballadores i treballadors que no tenien damunt d’ells cap reclamació, expedient, avís… i alguns amb una llarga trajectòria dins l’empresa (més de 35 anys en tres casos), amb actituds de compromís totalment comprovables.

– Un altre aspecte a considerar és el fet que l’empresa, malgrat adduir que en aquests moments en què totes les empreses mostren saldos negatius fruit de la situació general, no ha dut a terme cap procés per reconduir aquesta dinàmica suposadament negativa, ni ha parlat amb els treballadors, ni amb la delegada sindical, ni ha dut a terme mesures concretes per intentar millorar la situació, fent-ne partícips als propis treballadors: reducció d’hores extres, reducció de jornades temporalment, ajustament de plantilla a tongades…

– L’actitud prepotent i mancada de cap respecte per la feina i la trajectòria de les pròpies persones afectades, ens mostra una intencionalitat que posa en dubte el mateix sentit objectiu de les mesures, que plantegen una gran incertesa respecte al futur de la pròpia empresa, donat que la manca de respecte cap a les i els treballadors i la manca de previsió de les conseqüències fan pensar en una deriva sense cap rumb.

– Finalment, les liquidacions ofertes als treballadors acomiadats no s’ajusten, en la majoria dels casos, als anys treballats i als drets dels afectats, actitud que s’accentua en no voler revisar les condicions per part de l’empresa com ha demostrat en l’acte de conciliació als quals no ha aportat cap proposta que dignifiqui el tracte immoral a què ha sotmès als treballadors acomiadats.

– Des de la Coordinadora Obrera Sindical reclamem al Grup Roma, del qual forma part Conservas Ausa SA, que revisi el procediment seguit, que es reconsiderin els acomiadaments i que es replantegin les condicions d’aquests.

– Igualment, la COS exigim al comitè d’empresa del Grup Roma i als delegats sindicals de les diferents empreses que demanin explicacions pel procediment, el tracte i les condicions dels acomiadaments i que se’n faci una acurada revisió, exigint que hi hagi un canvi d’actitud per part empresarial.