Posicionament de la COS davant les noves mesures aplicades per la Generalitat de Catalunya davant la segona onada de la Covid-19.

El passat dimecres 14 d’octubre la Generalitat de Catalunya, va aplicar noves mesures per a la contenció de la pandèmia de la Covid-19, en aquesta part del país. Noves mesures que suposaran al cap i a la fi, que aquesta crisi la seguim pagant els de sempre.

Des del principi de la pandèmia, la classe treballadora ha pagat amb escreix les seves conseqüències, tant en l’àmbit socioeconòmic com laboral, patint-ne les conseqüències en tots els aspectes de la nostra vida. Els ERTO, els impagaments, els acomiadaments improcedents, acceleració del procés de deslocalització i un llarg etcètera que ens estan empenyent a unes vides de misèria, que ens exposen a patir com ningú, també, els efectes sanitaris d’aquesta crisi.

Les mesures que s’han aplicat des del mes de març passat ens està conduint a una retallada de facto de drets i llibertats laborals sense precedents, alhora que suposen l’aplicació de mesures sanitàries restrictives sense cap mena de compensació ni garantia que asseguri una vida digna per a les treballadores dels Països Catalans. Aquesta situació no fa més que agreujar la situació de les més vulnerables: el món productiu s’atura, els salaris no arriben, però els pagaments de lloguers i de les factures de subministraments bàsics segueixen cobrant-se religiosament per part les grans corporacions que no han parat de sumar beneficis des del mes de març passat.

Per tot això i davant de les noves mesures aplicades exigim de nou, com ja vàrem fer el passat mes de març:

· Per la suspensió de pagaments de lloguers, hipoteques i rebuts de serveis bàsics i la immediata condonació de tots els deutes contrets a causa de la situació de vulnerabilitat.

· Nul·litat de tots els ERTO i ERO realitzats per empreses amb beneficis i acomiadaments vinculats a les conseqüències de la Covid-19 i que siguin aquestes empreses qui es facin càrrec dels salaris de les treballadores.

· Inspeccions laborals ràpides i eficaces per aturar la vulneració de drets laborals.

· Nacionalització de serveis bàsics i d’empreses que proveeixen serveis essencials.

· Internalitzacions dels serveis vinculats a l’empresa pública, davant amb el lucre de l’empresa privada amb la gestió pública.

· L’aplicació d’una renda universal garantida que permeti el sosteniment de la vida per a tota la classe treballadora.

 

Davant d’aquesta nova onada, exigim de nou que es posi al centre la vida i no els beneficis econòmics, que salvem vides i no patrimonis. No tolerarem ni una sola rebaixa en els nostres drets laborals encoberta amb mesures d’excepció. Per tot això fem una crida a tota la classe treballadora a organitzar-se i a defensar els seus drets!

Sols el poble, salva el poble!
Sindicar-se és defensar-se!