Durant el 2014 es registraren uns 125.000 accidents laborals amb baixa oficialment declarats.

La precarietat laboral ens està matant i les polítiques neoliberals amb les seues contrareformes laborals o lleis de mútues, no estan fent res més que condemnar-nos a mort.

Durant l’any 2014, va haver-hi al voltant de 125.000 accidents laborals amb baixa oficialment declarats i reconeguts per les empreses, com a accidents laborals, a les Mútues de Treball i de la Seguretat Social (entitats privades directament dependents de la patronal, i que gràcies al PP cada dia tenen més poder sobre la nostra salut). 130.000 persones treballadores dels Països Catalans, d’un total aproximat de 417.000 persones treballadores accidentades als seus llocs de treball arreu de l’estat espanyol.

Segons treballadors d’aquestes pròpies mútues, el nombre real d’accidents al treball (no declarats com a accidents laborals, o no reconeguts amb baixa laboral, sinó amb dies de vacances…) a casa nostra podria ser de més del doble. Tot aquest frau patronal i de les mútues s’ha multiplicat arran de l’aprovació per part del govern Rajoy de la coneguda com a Llei de Mútues (el 18 de juliol de 2014)

Al nostre país, s’ha incrementat la sinistralitat laboral a tots els nostres territoris, tot i que amb molt diversa virulència (i sense oblidar que molts dels accidents que realment ocorren no arriben a ser declarats), des del 2.9% d’increment al País Valencià, al 10.7% de les Illes o el 12.5% de Catalunya… tot i destacar tristament les xifres a la demarcació de Girona, on s’ha arribat a un increment brutal del 26.5%.

Així, a Catalunya, durant tot el 2014 se superaren oficialment els 73.700 accidents… mentre que durant el període que va de l'abril del 2014 al març del 2015, s'han registrat un total de 78.217 accidents laborals, 60 dels quals han estat mortals (sempre segons les xifres oficials). Destaquen luctuosament les demarcacions de Girona, amb l'increment més gran percentual de la sinistralitat (el 26.46% i més de 8263 sinistres), i Tarragona, on més persones treballadores han mort treballant, vuit.

Al País Valencià, i només durant el període gener – febrer de 2015, s’han registrat almenys 6.350 accidents laborals, nou d'ells mortals… destacant-hi la demarcació de València, amb més de la meitat de tots els accidents (3.433) i cinc morts. Durant tot el 2014, però, al País Valencià s’hi va registrar un total de 35.321 accidents laborals amb baixa i 41 mortals, el que suposa un augment del 2,9% respecte a 2013.

I a les Illes (Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca) més de 14.677 persones treballadores van patir sinistres laborals, i dues d'elles van morir, amb un increment del 10,7% respecte al 2013, i sempre segons les mateixes fonts oficials del Ministeri espanyol de Treball i Seguretat Social.

De tot plegat se’n desprèn que la precarització galopant dels últims anys, arran de les darreres contrareformes laborals (sobretot la del govern Rajoy), n’és una causa més que evident i que, a més, no té cap relació amb les suposades xifres d’increment de l’ocupació, bàsicament perquè la sinistralitat està augmentant molt més que la mateixa disminució de l’atur.

Així, a Catalunya, per exemple, durant el període d'abril del 2014 a març del 2015, les xifres de l’augment de la sinistralitat laboral entre les persones treballadores amb contractes eventuals i precaris ha augmentat en un 25,87%… mentre que només s’ha incrementat en un 8% la sinistralitat dels treballadors amb contractes indefinits (xifres, per cert, molt 'similars' als percentatges de contractes indefinits durant el 2014).

A més, el sector serveis (en teoria amb menor risc implícit que la construcció o la indústria, per exemple) és el més perjudicat de tots de llarg, amb un total de 51.634 persones treballadores accidentades, del total de 73.700, i amb 31 sinistres mortals, d’un total de 60… coincidint-hi 'curiosament' amb les seues majors taxes de precarietat.

I tot això sense oblidar que, mentre a la Unió Europea, de mitjana, hi ha un inspector de treball per cada 5000 persones treballadores, a l’estat espanyol de mitjana n’hi ha un per cada 15000 persones treballadores i 1700 empreses (i en demarcacions del nostre país, com la d’Alacant, aquesta xifra encara és més escandalosa)

En definitiva, res que no sabérem ja. La precarietat laboral ens està matant i les polítiques del PP, del PSOE o del CiU, amb les seues contrareformes laborals, lleis de mútues, etc., no estan fent res més que condemnar-nos a mort.

Centre d’Estudis Sindicals de la COS (Coordinadora Obrera Sindical)

 photo twitter-sini-lab-ppcc-2014_zpsde01iqy7.png