El mes d'agost de l'any 2016 els accionistes de l'escorxador Osonenc van coaccionar i amenaçar als membres del comitè d'empresa d'Esfosa amb suspensió de pagaments, concurs de creditors i amb el tancament de l'empresa si no decidien fer fora a la COS de l'escorxador.

El sindicat COS ostenta des de l'any 2014 la majoria de la representació del comitè d'empresa d'Escorxador Frigorífic d'Osona, SA (ESFOSA).

El mes de març de 2016 els treballadors i treballadores de l'escorxador van realitzar dues jornades de vaga amb l'objectiu de reclamar millores laborals, amb el suport d'aquest sindicat. Més informació en aquest enllaç: http://bit.ly/2yk8lb4

L'èxit de la vaga i el seguiment per part dels treballadors i treballadors va ser absolut. Feia més de 40 anys que no s'havia realitzat una vaga d'aquestes dimensions a la indústria càrnia de Catalunya. La direcció d'Esfosa va respondre anunciant la tramitació d'un ERO -que no es va atrevir a tramitar realment- i sancio- nant amb 6 mesos de suspensió de sou i feina als membres del comitè d'empresa que van convocar la jorna- da de vaga seguint el mandat de l'assemblea de treballadores i treballadors (http://bit.ly/2hI9Y8d), sancions que va haver d'acabar retirant sota pressió sindical.

La repressió de la direcció de l'empresa contra aquest sindicat va anar creixent gradualment fins al punt que durant el mes d'agost de 2016 el gerent de l'empresa va anar citant un per a un a tots els treballadors i treba- lladors a fi i efecte de coaccionar-los per instar una assemblea de treballadors/res per revocar el comitè d'empresa. La valentia i el coratge dels treballadors i treballadores va evitar que una assemblea coacciona- da acordés revocar els membres del comitè d'empresa triats lliurement en unes eleccions plenament demo- cràtiques.

Paral·lelament, els Srs. Josep Ramisa, Gil Castañé i Ramon Baucells, principals accionistes d'Esfosa, van coaccionar els membres del comitè d'empresa instant-los a fer fora la COS de l'escorxador si volien evitar la suspensió de pagaments, el concurs de creditors i el tancament de l'empresa, deixant a tots els treballadors i treballadores sense feina. La Directa es va fer ressò d'aquest fet que podeu seguir en aquest enllaç: http://bit.ly/2yMDe8M

Ara el sindicat COS ha plantejat una demanda judicial contra l'escorxador i contra els seus principals accio- nistes perquè es declari que es va vulnerar la seva llibertat sindical i es condemni a l'escorxador a abonar al sindicat una indemnització de 50.000 euros pels danys i perjudicis ocasionats. El judici se celebrarà el pròxim 24 d'octubre a les 10.10 h als Jutjats Socials de Granollers (el Vallès Oriental).

Secció Sindical de la COS a Esfosa
COS Osona-Ripollès

Vic, 16 d'octubre 2017