La secció d’emergències de la COS- Coordinadora Obrera Sindical s’adhereix als altres sindicats i bombers que han manifestat la seva fermesa de no actuar contra la ciutadania en els casos de desnonaments ni execucions hipotecàries o de caràcter judicial.

La secció d’emergències de la Coordinadora Obrera i Sindical s’adhereix als altres sindicats i bombers que han manifestat la seva fermesa de no actuar contra la ciutadania en els casos de desnonaments ni execucions hipotecàries o de caràcter judicial. La tasca dels cossos i serveis d’emergències està encaminada a protegir les persones, els béns i el medi natural. Les execucions hipotecàries són un procés judicial derivat d’una gran estafa del sistema financer contra la ciutadania. Els cossos d’emergències no només no podem ser còmplices d’aquesta gran estafa sinó que som solidaris amb les persones afectades i hem de recolzar les seves accions de resistència i desobediència. Per tot això com a sindicat ens adherim a la campanya a favor de la Iniciativa Legislativa Popular per aturar els desnonaments, la dació en pagament retroactiva i el lloguer social. Manifestem la nostra més enèrgica voluntat que la ILP surti aprovada i rebutgem les actituds d’aquells partits que pretenen esmenar una Iniciativa de mínims.

 

Secció sindical de la COS-Emergències: http://emergenciescos.wordpress.com/

Facebook: http://www.facebook.com/pages/CosEmerg%C3%A8ncies/323778351059473

Twitter: https://twitter.com/COSemergencies