Manifest de la FSM en motiu de la Diada Internacional de la Seguretat i la Salut al Treball.

El cànon de sang que paga la classe treballadora en els països capitalistes és inacceptable. A nivell mundial, les malalties professionals, segueixen sent les principals causes de morts d’origen laboral. Segons estimacions de l’OIT, d’un total de 2,34 milions morts en el treball, 321.000 es deuen a accidents i 2,02 milions de morts són causades per malalties relacionades amb el treball. El que suposa que cada dia, a causa del treball, morin 6.411 treballadors i treballadores. Cal afegir, que la pròpia OIT és la que reconeix que són estimacions, i desgraciadament la realitat sol ser més caparruda i estar manipulada pels interessos dels estats que no reconeixen tots els danys a la salut, per la qual cosa podem dir sense por a equivocar-nos que les dades reals són molt més cruels.

Aquestes dades responen a la realitat capitalista de produir més, en el menor temps possible i amb el menor cost. La reestructuració capitalista, que utilitza l’excusa de la crisi sistèmica del capital, per anar desregulant i llevant drets que han estat conquistats al llarg de la història de la lluita de classes, accentuant més si cap l’explotació de la classe obrera. És a dir, retallades salarials, empitjorament de les condicions d’ocupació i treball, reduir a la seua mínima expressió els sistemes de seguretat social i de drets socials, augment d’edat de jubilació, acomiadament lliure i gratuït, allargament de jornades laborals, economia submergida… Els efectes d’aquestes polítiques d’explotació se sofreixen a escala mundial i impliquen problemàtiques molt importants i en referència a la salut laboral, desigualtats socials i de gènere, restriccions de la capacitat de decidir de les persones, precarietat, majors taxes d’accidents i malalties professionals, i malalties relacionades amb el treball.

L’atac contra els drets de protecció de la maternitat és un problema greu per a la salut de la humanitat en general, i en particular per les dones treballadores i els i les filles de la classe obrera. El capital ha mercantilitzat la classe treballadora i es limita a entendre, i utilitzar, la salut des del punt de vista de l’absentisme, de les absències al treball. El que comporta la transformació de l’ésser humà en eina per a l’acumulació del capital, com un recurs més al servei dels procediments i necessitats de producció, una eina que s’usa, s’explota al màxim, i finalment es llença. Se’ns considera, a la classe treballadora, com qualsevol altre recurs més a rendibilitzar al màxim en el seu compte de resultats. Però des d’un punt de vista de classe hem de defensar el concepte de salut des d’una visió més àmplia, és a dir, l’estat de benestar físic, psíquic i social, i no merament l’absència de malaltia. Passar del concepte individual de la salut a un prisma col·lectiu.

El que diferencia la salut és la classe social a la qual es pertany. És a dir, la salut està íntimament relacionada amb la manera de producció i d’organització social. Ja que parlar de Salut Laboral, és parlar de les desigualtats de la societat, de les injustícies del sistema. Aquesta forma de producció i d’organització social, unit a les condicions d’ocupació i treball tenen unes repercussions directes sobre la salut i la vida de la classe treballadora, per la qual cosa lluitar en contra del conjunt de totes aquestes polítiques i mesures, significa també lluitar per la defensa de la salut i la vida de la classe treballadora.

Per això aquest 28 d’Abril hem d’avançar i veure mes enllà d’allò immediat, no quedar-nos en la negociació de les condicions de la nostra explotació, i les estratègies sindicals conformistes que creen il·lusions i tracten d’identificar els interessos de la patronal amb els interessos de la classe treballadora, perquè no és cert.

Perquè mentre continuen les causes bàsiques, com l’explotació de l’ésser humà per l’ésser humà i la precarització de les condicions de treball, seguirà havent-hi accidents, malalties i morts al treball.

És per això que des de la FSM fem una crida a defensar els drets de les persones treballadores i l’aplicació de mesures per protegir la seva salut i seguretat en el treball. Reconeixem que es necessita un canvi radical de la correlació de forces a nivell sociopolític perquè es produïsca un canvi real en favor de la perspectiva socialista de les nostres societats. La nostra salut i la nostra vida estan en joc.

Manifest internacional de la Federació Sindical Mundial (FSM),
de la qual en forma part la COS