Són molts els motius que han portat a la convocatòria d’aquesta jornada: Dràstica retallada dels pressupostos assignats a l’educació i a la investigació, Privatització de centres públics, Destrucció massiva de llocs de treball en el sector, Massificació de les aules, Encariment de les taxes universitàries, Atac al sistema de beques.
El govern de l’oligarquia ha centrat els seus atacs contra el sistema públic d’ensenyament, per rebaixar la seva qualitat i universalitat, i per disminuir les conquestes laborals de les seves treballadores i treballadors.

Aquestes mesures aprofundeixen en la *elitización de l’educació, en l’exclusió de l’ensenyament superior dels fills i les filles de la classe obrera, i en la transformació d’un servei social necessari i bàsic en mercaderia, generant nous espais d’acumulació de capital.

Aquestes polítiques s’inscriuen en l’estratègia general de l’oligarquia i els seus governs, europeu, espanyol i autonòmics, per descarregar la irreversible crisi estructural del capitalisme sobre les esquenes dels treballadors i els sectors populars.

Com a representants del sindicalisme de classe a nivell internacional seguim cridant a la màxima unitat d’acció sindical per aconseguir amb aquesta jornada de vaga i mobilització, un pas més en la necessària preparació de la Vaga General que mereixen els brutals atacs del govern dels oligarques, igual que succeeix en altres països de la UE, contra la classe treballadora i els sectors populars.

Per la FSM és clar que cap dret serà restituit a la classe obrera en el marc d’un sistema socioeconòmic, el capitalisme, que ja ha aconseguit els seus límits històrics.

La FSM recolza la lluita per un ensenyament públic, gratuïta, laica i de qualitat, que necessàriament ha de ser concebuda com una batalla més en la guerra contra el capital i els seus governs.

 

OBRERS I ESTUDIANTS, UNITS I ENDAVANT! PER LA VAGA GENERAL!
VISCA LA CLASSE OBRERA!
VISCA L’INTERNACIONALISME!