Els darrers mesos s’han succeït atacs sistemàtics i premeditats contra la nostra llengua arreu del territori. Uns atacs que s’han intensificat arrel de l’avantprojecte de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), altrament coneguda com a “Llei Wert”. En aquests atacs, no s’amaga sinó la voluntat ideològica de convertir la nostra llengua en llengua de segona i de què el castellà esdevingui la llengua superior i de prestigi.

I és que no s’ha acceptat la realitat plurilingüe existent, ans al contrari. S’ha emprès una persecució ferotge contra la llengua pròpia en els tres pilars fonamentals on s'estava començant a normalitzar mínimament: mitjans de comunicació, Administració pública i educació.

A l’àmbit de l’Administració Pública:

– L'ús sistemàtic i premeditat dels mecanismes judicials i estatals per eliminar l’ús preferent del català.
– La nova Llei de la Funció Pública del Govern Bauzà, elimina el requisit lingüístic, canvia els topònims al castellà i erosiona la Llei de Normalització Lingüística; lesionant greument els drets civils de la ciutadania de les Illes.
– El desmantellament de les oficines de normalització lingüística per part de molts ajuntaments valencians i la rotunda oposició de la Generalitat Valenciana a exigir el requisit lingüístic.
– La no oficialitat del català a la Catalunya Nord.
– La invenció d’una nova llengua: l'aragonès oriental per tal d'aïllar lingüísticament els nostres companys de la Franja.

A l’àmbit dels mitjans de comunicació:

– El tancament de Ràdio Televisió de Mallorca.
– La castellanització i desmantellament d’IB3 i Canal 9.
– La desconnexió obligada de les senyals de TV3, IB3 i Canal9, aïllant els territoris d’informacions contrastades en la llengua comuna, contrària a les recomanacions de la Carta de Llengües.

A l’àmbit del sistema educatiu:

– Any rere any, milers de famílies valencianes veuen com se'ls imposa el castellà com a llengua vehicular a l'escola contra la seva voluntat, evidenciant que per a l’Estat espanyol tan sols és valida la llibertat d'elecció quan l'idioma escollit és el Castellà.
– L’intent d’apartheid lingüístic al sistema educatiu de les Illes per part del Govern Bauzà.
– Les dificultats de la Bressola a la Catalunya Nord.
– L’avantprojecte de la LOMCE, que posa en risc el nostre model d’escola on la nostra llengua és la vehicular. Un model que ha estat avalat internacionalment i acadèmica i que garanteix la cohesió social del país. Wert pretén relegar la llengua pròpia a una mera assignatura optativa i a considerar-la quarta llengua del sistema educatiu per darrere del castellà i de dues llengües estrangeres, a més de suposar una greu invasió competencial que afectarà a totes les assignatures.

Davant d’aquestes ofensives i agressions orquestrades pel PP i els seus governs a l’Administració central  i a les autonomies, manifestem que:

– Ens reafirmem en la lluita per aconseguir el plens drets lingüístics als nostres territoris i el dret irrenunciable a poder viure plenament en la nostra llengua.
– No podem renunciar a polítiques lingüístiques d’equitat, que en el cas dels nostres territoris, passen  per avançar en la normalització de l’ús i el coneixement de la nostra llengua. Per fer present el català a les Administracions, a  l’escola , als mitjans de comunicació, etc., per fer del català la llengua comuna i de cohesió social.
– Tractar de forma igual les dues llengües, en el context actual, resulta injust.  Encara queda molt camí per fer per a la plena normalització lingüística.
– La necessitat de fer del català la llengua vehicular a l’educació, afavorint la immersió lingüística en  contextos sociolingüístics adversos.
– Aconseguir el ple coneixement del català per tota la ciutadania és un acte de justícia amb la llengua i amb totes les persones que tenim el dret al seu ús i coneixement.
– La construcció d’una comunitat lliure i cohesionada només  és possible sobre la base de garantir el coneixement  per a tothom, sigui quin sigui el seu origen social o cultural.

Per tots aquests motius, les entitats i els moviments civils que hem liderat socialment les diferents respostes en defensa de la nostra llengua davant cada agressió i en cada lloc, creiem que ara és el moment d’una gran resposta general en tot l’àmbit de la nostra comunitat lingüística.

Enllaçats per la llengua, proposta nascuda a les Illes front els intents de minoritzar el català a les escoles i les Administracions públiques, és avui  una expressió que ens convoca a la unitat en la lluita.
Amb aquest lema, doncs, convoquem el proper 9 de març a una jornada  general d’acció per la llengua, amb mobilitzacions enllaçades i simultànies a tot arreu on es parla la nostra llengua.

 

Visiteu: http://noacatem.blogspot.com.es