Coincidint amb l'últim dia de treball, la secció sindical presenta una demanda laboral contra el Consell Esportiu del Baix Camp per les condicions laborals als Casals d'Estiu que promou l'Ajuntament de Tarragona.

Mentre el Consell Esportiu realitza una tasca comunicativa per emmudir les queixes del sindicat, ha reconegut irregularitats en la contractació de forma interna.

La secció sindical de la COS al Consell Esportiu del Baix Camp registra una demanda laboral contra el Consell Esportiu del Baix Camp, entitat privada d'interès públic que gestiona els Casals d'Estiu que organitza l'Ajuntament.

Tal com ja van denunciar fa dues setmanes en roda de premsa, els motius de la demanda són l'existència d'un sou indeterminat, és a dir, l'empresa ha comunicat a cada treballador i treballadora el cobrament de sous diferents; temps de prova excessiu, tenint en compte que aquest supera la mateixa durada dels Casals; hores contractades insuficients (i hores extres no remunerades) per poder desenvolupar la tasca en condicions estàndards; assignació de feines inapropiades, tenint en compte a més la presència de persones en "practiques"; impagament de nòmines, molts treballadors i treballadores ni han vist la nòmina de juny ni l'han cobrada; i condicions inapropiades per a infants amb necessitats educatives especials, perjudicant la qualitat del servei i suposant també un perill per a la seguretat dels treballadors i treballadores.

La COS també ha fet públic, que arran de la queixa per les condicions laborals als casals d'estiu presentada ara fa dues setmanes, el Consell Esportiu ha reconegut que no s'estava aplicant el conveni laboral que pertocava i s'ha vist forçat a resoldre-ho. Tanmateix, el Consell només ha comunicat aquest error a la treballadora que va presentar la queixa, el que fa pensar que la resta de treballadors i treballadores es mantindran en un conveni inadequat. En aquesta línia, també, des de les queixes de la COS el CEBC ha comprat més material per a les activitats, tot i negar públicament, que ja n'hi havia l'adequat.

Davant d'aquest fet, la COS denuncia públicament que mentre el CEBC està realitzant una política comunicativa per intentar amagar els greuges dels treballadors i treballadores, internament es veu obligada a reconèixer que no ha gestionat correctament aquests casals. I, a més, ha denunciat també la coacció que han patit diferents treballadors i treballadores i membres del sindicat, pel fet d'exercir la seva tasca d'informació al conjunt de la plantilla.

Per últim, la COS ha denunciat que més enllà del llarg llistat d'irregularitats en la contractació dels treballadors i treballadores, el Consell Esportiu ha comunicat als pares i mares de la realització de diferents activitats, la majoria de les quals han estat pròpia iniciativa dels treballadors i treballadores, així com fins i tot, algunes d'aquestes les han hagut de fer a peu perquè el Consell no ha volgut assumir el cost de l'autobús. A més, aquestes han estat menors que en altres edicions dels casals d'estiu, i això, tenint en compte que el CEBC ha cobrat més diners que la fundació que havia gestionat les anteriors edicions.