El passat dia 30 de gener, es varen celebrar eleccions sindicals per escollir representant de les treballadores i els treballadors de la Fundació Main.

La Fundació Main és una entitat privada que gestiona 9 Unitats d'Escolarització Compartida (UEC) repartits per les comarques del Vallès, Barcelonès i Baix Llobregat i es dedica al suport educatiu sota conveni col·lectiu d'acció social.

 

 

Un cop obtinguda aquesta representació, la gestió de les relacions i possibles conflictes entre els treballadors i la Fundació la principal voluntat serà establir que el poder decisori d’aquesta gestió sorgeixi de la sobirania assembleària de tot el conjunt de treballadors i treballadores. Entenent que som agents socials i educatius, cal assegurar-nos un marc de formació i reciclatge constant, traduït, en un conveni o acord de formació consensuat per les treballadores de la Fundació.

Per altra banda, en els darrers temps la situació de conflicte laboral entre els/les treballadores i la Fundació, s’ha vist degradada, amb la pèrdua de drets d’algunes de les persones contractades, i amb una política de contractació, per temps limitat i amb una jornada laboral reduïda, veient-se així afectada la qualitat dels serveis i la degradació d’alguns dels llocs de treball.

És voluntat de l’assemblea la implantació d’un conveni propi basat en el d’acció social, el qual marqui la revisió del mateix dins d’una temporalitat i el qual garanteixi el retorn dels drets perduts, així com possibles i posteriors millores laborals.

Quant a les noves contractacions es pretén obrir un espai de diàleg amb la fundació, per tal de poder trobar solucions, a la suposada situació econòmica. Intentant evitar que dites solucions, passin per la reducció d’hores dels diferents llocs de treball.

No hi ha serveis dignes sense condicions de treball dignes.