Dels tres delegats de personal a l'empresa, després de les darreres eleccions sindicals, un d'ells serà de la COS.

La Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA, formada per Canal Terrassa, Ràdio Municipal, terrassadigital.cat i el Cinema Catalunya, és una empresa de 42 treballadors i treballadores, la representativitat sindical recau sobre tres delegats de personal que, històricament, sempre han estat vinculats a sindicats de concertació.

S'obre, així, una petita escletxa dins d'aquesta empresa municipal de l'Ajuntament de Terrassa (el Vallès Occidental) i pot esdevenir un punt d'inici per donar a conèixer el projecte de la COS a la resta d'empreses municipals i entre els treballadors i treballadores del consistori.

El delegat de personal de la COS continuarà treballant, com s'ha fet fins ara, colze a colze amb els altres dos delegats. S'intentarà, però, aportar la visió del nostre sindicat de classe a l'hora de treballar, lluitar i exigir els drets dels treballadors; cercarà la manera d'involucrar les treballadores a la tasca sindical i a les diverses exigències que sorgeixin; fer-les partícips i corresponsables de les decisions i reclams que s'acordin duu a terme.