l passat mes de maig l’Àrea de Relacions Internacionals de la COS, amb la col·laboració de diversos companys esperantistes, va editar el primer quadern de la Gramatiketo, gramàtica d’esperanto en català, seguint els cursos que al local del sindicat a València, portàvem impartint des de feia mesos.

La importància de l’esperanto és que es tracta d’una llengua franca internacional. És a dir, una llengua que no s’imposa a cap cultura ni poble, sinó que podria esdevenir la millor eina per compartir a nivell internacional espais comunicatius comuns per tota la classe treballadora i per tota la humanitat, sense cap mena d’imposició cultural, opressió nacional, etc. Açò, pels pobles oprimits, podria ser d’una enorme força, ja que ens ajudaria a reforçar les nostres cultures nacionals, i comptar amb una llengua franca de comunicació amb la resta de pobles del món.

Si vols saber-ne més sobre l’esperanto, et recomanem que visitis les següents pàgines web: 
Europa Maldekstro: http://europamaldekstro.wordpress.com/ 
Associació Catalana d’Esperanto: http://www.esperanto.cat/web/?lang=ca 

I vols obtenir un exemplar en paper del quadern, demana’l enviant un mail a: internacional.cos@gmail.com (els companys te’l faran arribar per via postal, al preu de 4€ l’exemplar).