Fa uns dies que comptem amb una secció a Aramark, al restaurant i les barres del FC Barcelona.

Amb l'arribada de l'empresa Aramark al FC Barcelona, les treballadores i els treballadors del Camp Nou hem comprovat com les ja precàries condicions laborals empitjoraven encara més.

Per aquest motiu, reunides en assemblea hem decidit construir-nos com a secció sindical de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) amb l'objectiu de lluitar pels nostres drets i la millora de les nostres condicions. En concret reclamem:

• Que es cobreixin correctament tots els torns laborals amb personal fix i que desapareguin els contractes temporals en frau de llei.

• Que les treballadores no siguin obligades a realitzar torns de 12 hores o més.

• Que es respectin els descansos obligatoris entre jornada i jornada.

• Que es pagui el plus de nocturnitat reconegut al conveni.

• Que es paguin correctament les hores extraordinàries i els festius treballats.

• Que es millorin les condicions de prevenció i salut laboral en tots els llocs de treball.

Com podeu veure, la totalitat de les nostres reclamacions responen al compliment de les lleis laborals i dels drets més bàsics que tenim com a treballadores i treballadors: Compliment de l'Estatut dels Treballadors/es i del Conveni d'empresa.

Per tot això fem una crida a la resta de treballadores i treballadors d'Aramark, i també de les instal·lacions del Camp Nou i del FC Barcelona, per tal que s'organitzin amb nosaltres i exigim col·lectivament, d'una vegada, una feina digna.

La lluita és l'únic camí!

cos.aramark.fcbarcelona@gmail.com
@CosAramark
cos.aramark