[Extret de CUT]

Gonzalo Bravo i Reig, Coordinador General de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicat nacional i la classe dels Països Catalans, va ser a Compostela per celebrar amb els companys de la CUT-Central Unitaria de Traballadores/as da Galiza el Dia de la Pàtria Gallega.

Així, Gonçal Bravo, a més de mantenir converses amb dirigents nacionals i comarcals de la CUT, estrenyent relacions entre 2 forces nacionals i de classe de Galiza i els Països Catalans,va participar en els actes de CEIVAR del 24 i en la manifestació nacional del 25 de juliol.