La pandèmia de la Covid-19 ha desencadenat una #CrisiEducativa que ja venia predeterminada. Des de la crisi del 2008, el sector educatiu públic pateix un infrafinançament que afecta de manera directa a la qualitat del sistema educatiu i precaritza tant a les treballadores com a les estudiants. A part de les retallades, la doble xarxa de centres públics i privats-concertats, i l’entrada d’empreses privades als centres educatius han contribuït al malmetiment d’un sector que hauria de ser prioritari per la societat.

Amb el tancament d’escoles, instituts i universitats, les primeres a rebre els efectes sociolaborals de la Covid-19 van ser les treballadores dels serveis externalitzats del sector educatiu amb l’aplicació d’ERTOs i EROs. Altrament, hem vist com una de les mesures preses davant del cessament de l’activitat lectiva presencial ha estat fer arribar tasques i recomanacions educatives a les estudiants per via telemàtica. Cal exposar que el sistema educatiu no està preparat per a desenvolupar i implementar classes telemàtiques. El fet d’enviar tasques a distància generarà encara més desigualtats entre els centres privats-concertats i els públics i agreujarà l’escletxa digital ja existent. Això segregarà encara més els sectors de la classe treballadora amb menys recursos. Cal tenir en compte que moltes estudiants no disposen de suport per resoldre dubtes sobre les tasques que es demanen: la desigualtat sociocultural de les famílies torna a ser, doncs, una altra font de discriminació i segregació classista.

Fa pocs dies s’informava de l’ajornament de les Proves d’Accés a la Universitat. Entenem que davant l’actual situació d’excepcionalitat aquestes es puguin endarrerir, no obstant això, la manca de concreció de mesures genera incertesa tant a les estudiants de segon de batxillerat com al professorat. Per tant, demanem que s’especifiqui quina matèria serà objecte d’examen perquè l’alumnat pugui treballar-la i el professorat pugui refer la programació atenent a aquestes circumstàncies.

D’altra banda, posem de manifest que l’ajornament de les proves perjudicarà les estudiants que hem de treballar a l’estiu, ja que per les complicacions de la conciliació laboral no tindrem les mateixes condicions que la resta de companyes.

Exigim a les conselleries d’educació d’arreu dels Països Catalans que dissenyin mesures que garantisquen el desenvolupament del curs apostant per l’equitat. Estudiar és un dret i cal establir mesures perquè, d’una banda, l’alumnat pugui continuar aprenent i, d’altra, que no sigui perjudicat pel fet de no disposar de mitjans tecnològics o suport per resoldre dubtes a casa.

Ens calen doncs propostes clares que posin per damunt els interessos de la classe treballadora i que garanteixin l’equitat en educació. Amb els drets de les estudiants no s’hi juga! Lluitem per una educació pública, de qualitat, no segregadora. Conselleries moveu fitxa!

Comunicat conjunt del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans SEPC, Sindicat de Treballadores i Treballadors-Intersindical de les Illes Balears STEI i les sectorials d’Educació de l’Intersindical-CSC i la Coordinadora Obrera Sindical COS.