Rebutgem els darrers atacs del govern espanyol als drets socials de la classe treballadora al País Valencià, i concretament al dret a l'habitatge i l'accés als recursos energètics.

El consell de ministres espanyol ha aprovat dos acords per a sol·licitar al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat en relació amb alguns articles de les lleis de pobresa energètica i funció social de l'habitatge de la Generalitat Valenciana.

Molt probablement açò implicarà la suspensió immediata de la llei i la seua posterior derogació.

Tot plegat suposa un nou atac als drets socials de la població valenciana i mostra els greuges que genera la dependència de l'estat espanyol. És a dir, quan al País Valencià hi ha majories socials capaces d'aplicar una llei que beneficia els drets de les classes populars (si bé amb mancances) l'estat s'encarrega de blocar-la per la via judicial. Hi ha exemples sobrers al Principat de Catalunya, Andalusia i Navarra.

Exigim la fi dels desnonaments i l'accés sense condicions a l'habitatge, un dret fonamental de la classe treballadora que no pot ser objecte de cap activitat especulativa i espoliadora del capital. Per tant, advoquem per posar el valor d'ús de l'habitatge (cobrir les necessitats de les famílies) per davant del seu valor de canvi (el preu de la casa i la capacitat d'enriquiment).

Així mateix exigim una gestió ecofeminista dels recursos energètics, açò és: que estiguen sota control obrer i popular, que siga ecològicament viable, que pose fi a la pobresa energètica i que pose les necessitats vitals al centre.

Mai més ningú sense sostre. Prou talls de subministrament elèctric. Ni dació ni pagament. Pel lliure accés a l'habitatge i el control obrer i popular dels recursos energètics.