Acte conjunt de CGT, COS, IAC, Co.Bas i la Intersindical amb el suport de la CUP-CC.

El passat 26 de novembre la COS va participar en una roda de premsa convocada conjuntament amb la Confederació General del Treball de Catalunya (CGT), Coordinadora Obrera Sindical (COS), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Intersindical-Confederació Sindical Catalana (Intersindical-CSC) i Co.bas (Sindicat de comissions de base) amb el suport de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP). El motiu era la denúncia pública del preacord al qual han arribat CCOO i UGT de Catalunya amb les patronals catalanes per tal de renovar l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC).

La roda de premsa va servir per presentar i explicar les nefastes conseqüències d'aquest preacord, que representa un atac més a la classe treballadora, ja que en lloc de combatre la reforma laboral la implementa encara més. Els punts més importants com l'eliminació de conceptes salarials, la vinculació del sou a plusos de rendiment, el pes més gran de les mútues privades en les baixes laborals o les exempcions en l'aplicació de convenis els podeu trobar en aquest enllaç: https://sindicatcos.cat/index.php/item/2623-l-alterativa-sindical-davant-l-acord-interprofessional-de-catalunya

Una vegada explicats als mitjans de comunicació aquests punts, la diputada de la CUP, Eulàlia Reguard, com a representant de l'organització de l'esquerra independentista, va donar suport a la convocatòria i va cedir el seu espai a les companyes d'EULEN perquè poguessin explicar la seva lluita sociolaboral.

+info:

El «sindicalisme combatiu» s'organitza contra l'acord d'UGT i CCOO amb Foment

http://www.naciodigital.cat/noticia/98832/sindicalisme/combatiu/organitza/contra/acord/ugt/ccoo/amb/foment

Els sindicats alternatius anuncien que combatran l’aplicació de l’AIC

http://diaritreball.cat/els-sindicats-minoritaris-anuncien-que-combatran-laplicacio-de-liac/

Contra l’acord de la patronal amb CCOO i UGT

http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2015/11/contra-l-acord-de-ccoo-ugt-i-la-patronal-41977.php

Els sindicats "minoritaris" rebutgen l’acord interprofessional

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/els-sindicats-minoritaris-rebutgen-lacord-interprofessional/video/5567458/