El passat 12 de novembre es va filtrar als mitjans de comunicació un document de preacord del sindicats CCOO i UGT de Catalunya amb les patronals d’àmbit català (Foment del Treball, Pimec i Fepime) per a renovar un nou Acord Interprofessional de Catalunya (AIC).

Vam poder comprovar com els pitjors pronòstics es complien. Estem no només davant d'una reedició del nefast acord anterior, afavoridor del fort increment en la precarietat a Catalunya, sinó que s'empitjoren més aspectes claus de la qualitat de vida dels i les treballadores del país.

Aquest document en línies generals suposa que els sindicats CCOO i UGT accepten la lògica empresarial en aspectes com les garanties salarials, la jornada irregular i el que anomenen la 'flexibilitat del treballador' a disposició de les empreses, l'increment de la pressió sobre baixes mèdiques o aspectes irrellevants en les inaplicacions de conveni o ultraactivitat. Es marquen les línies d'actuació d'aquests dos sindicats en els convenis en relació a com implantar, encara més, aquestes mesures lesives per a la classe treballadora, en lloc de combatre-les.

No estem, doncs, malgrat que així ho pretenen CCOO i UGT, davant d'una millora del marc de la darrera reforma laboral, atès que molts dels punts esmentats ja es van acordar el 2011, sinó davant l'assumpció dels valors i les receptes d'aquesta per part de les organitzacions signants.

En destaquem:

· Eliminació de conceptes salarials consolidats que els signants consideren 'obsolets' per no estar associats a la productivitat (antiguitat, plusos col·lectius).

· Aposta per lligar salaris a factors de productivitat sota criteris empresarials.

· Consideració de les bosses d'hores, la jornada irregular, i la flexibilitat del treballador com a valors intrínsecament positius a acordar i potenciar. Som davant d'una nova reblada de clau contra la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors i les treballadores.

· Major participació de les Mútues en el control de baixes les i ús compartit d'informació mèdica personal, juntament amb l''agilització' dels processos d'inspeccions mèdiques. Això és particularment lesiu en aquests temps, en els quals l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) anul·la la majoria de peticions de baixa sota criteris economicistes. L'acord contempla també la consideració del que anomenen 'absentisme' com un problema a combatre.

· Acceptació de les inaplicacions de convenis si compleixen requeriments cosmètics d'informació i adequació a la reforma laboral.

Per a denunciar tot això, les organitzacions del sindicalisme combatiu, Confederació General del Treball de Catalunya (CGT), Coordinadora Obrera Sindical (COS), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i Intersindical-Confederació Sindical Catalana (Intersindical-CSC), juntament amb la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), us CONVOQUEM a una roda de premsa a la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, carrer dels Obradors numero 8, el dijous 26 de novembre a les 12.00 h.