El Comitè Gràcia en Crisi, del qual la COS en forma part, ha engegat el Punt d’Informació Laboral, que a partir del primer dissabte del mes d’octubre i cada dissabte de 17:00 hores a 19:30 hores, donarà suport i assessorament legal gratuït a totes les persones que s’hi apropin i sol·licitin el servei.

 

Dos advocats laboralistes i un orientador socio-laboral són les persones encarregades d’oferir aquest servei, que a més, facilitarà informació i formació sobre temes sindicals, convenis col·lectius, conflictes o serveis de mediació, etc.


El despatx del Punt d’Informació Laboral està situat al C. Tordera, 34 baixos (La Barraqueta), on també hi ha a disposició dels usuaris ordinadors connectats al web.

 

El Comitè Gràcia en Crisi, vol destacar que el Punt d’Informació Laboral no ha de ser només un servei en una sola direcció sinó que ha de ser l’eina que aglutini la solidaritat entorn dels conflictes laborals i els problemes d’explotació i abús que es generen entre els veïns de la vila. Intentant que serveixi d’aglutinador d’iniciatives per a resoldre en favor dels treballadors i les persones més vulnerable les situacions d’abús que està generant l’actual crisi econòmica.

Per aquest motiu el Comitè Gràcia en Crisi està vinculat a altres punts laborals que existeixen a la ciutat com per exemple a Sants i Nou Barris o amb l’Assemblea contra la precarietat i l’atur de la ciutat.

Per obtenir més informació i col·laborar amb nosaltres, el Comitè es reuneix cada dilluns a les 19:00 hores. Podeu venir també els dissabtes o trucar al tèl: 93 213 90 71 o bé escriure al mail graciaencrisi(a)gmail.com.

Mostra un mapa més gran