Sobre la retenció.

Acaba de començar la campanya de la Declaració de l’Impost de la Renda de les persones físiques, al sud de l’Albera i, per a les persones pensionistes perceptores de pensió no contributiva, pensió d’invalidesa siga quin siga el seu import i persones que cobren la pensió mínima de qualsevol mena no hi ha retenció, i no han de fer la Declaració de Renda.

En el cas de les pensions d’orfandat no tindrien retenció i les de jubilació i viduïtat fins a 14.000 euros, tampoc. Però en el cas de les de jubilació i viduïtat entre 14.000 euros i 18.000 euros sí que tindrien retenció. Concretament d’un 2,61%. En cas de guanyar entre 18.000 i 24.000 euros la retenció seria d’un 8,89%, d’un 11,83% entre 24.000 i 30.000 euros i d’un 15,59% per més de 30.000 euros.

La sectorial de pensionistes de la COS creiem que les pensionistes no hauríem de tributar per les pensions. I per tant no hauríem de tenir retenció en IRPF. Des de la lògica més aclaparadora, despenalitzar a les pensionistes hauria de tenir un primer pas que seria el d’eximir de tributació totes les pensions de jubilació i viduïtat de fins a 22.000 euros.

L’argument és de fons: si els meus ingressos són de fins a 22.000 euros, no estic obligat a fer la Declaració de Renda i no hauria de tenir retenció. Ens sembla que fer retenció a qui no ha de fer declaració de renda és un espoli, fins i tot des del punt de vista de les seues lleis. I això val tant per a les pensionistes com per al conjunt de la classe treballadora.

A banda, seria molt important que aquelles persones que reben pensions de jubilació i/o viduïtat, i que tinguen problemes de salut, consulten a la seua metge de família si podrien tenir alguna mena de discapacitat. Primer de tot perquè això significaria una millor retenció a la Declaració de Renda i un menor pagament. A tall d’exemple, una companya amb un grau de discapacitat d’entre un 33 i un 65% començaria a tenir retenció a partir de 17.000 euros/any. A partir d’aquí una pensionista que guanyés 24.000 tindria una retenció de 9.95% en compte d’11,83%.

Si la diversitat funcional fos superior al 65% la retenció per a una persona que guanyés 2000 euros de pensió seria del 0.76%. Cosa importantíssima i a tenir molt en compte, donat que el nivell de suport públic a les persones amb un gran grau de dependència és molt limitat (dient-ho suaument), necessitant en la majoria dels casos el suport de treballadores domèstiques i de les cures, per poder atendre adequadament a aquestes companyes i/o els seus familiars.

Si la metgessa, per tant, veu possibilitats d’un grau de discapacitat cal una valoració a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (en el cas de Catalunya al sud de l’Albera). Un cop comunicada la valoració, cal demanar a la Seguretat Social cita i signar un paper amb la discapacitat reconeguda per tal que s’aplique la nova retenció. També, si qualsevol membre de la unitat familiar té una discapacitat, s’ha de fer el mateix tràmit per tal de reduir la retenció.

Hem de fer la declaració de la renda les persones pensionistes?

Les pensionistes que tenen més d’un ingrés, per exemple les persones jubilades en el seu primer any o les vídues que treballen, han de fer-la si la suma dels 2 ingressos supera els 14.000 euros/any, i sempre que els ingressos diferents de la pensió superen els 1500 euros.

Si l’únic ingrés és la pensió, o els ingressos diferents no superen els 1500 euros s’ha de fer la Declaració a partir de 22.000 euros. Ara bé, si no arribem a aquesta quantitat, i ens han fet retenció, recomanem que, mentre no es trega aquesta retenció confiscatòria, el mes de maig es demane cita prèvia a hisenda (mitjançant el telèfon que hi habiliten), per confeccionar la Declaració.

El dia de la cita, si surt a pagar, atès que no s’està obligat a presentar la Declaració, no es presenta i, per tant, no es paga. Si surt a tornar, es dóna el compte bancari i queda tramitada la devolució.

Ens hem de mobilitzar. Totes les persones pensionistes que tinguem retenció i no estiguem obligades a fer la Declaració, cal que demanem cita prèvia i la fem, recuperant així aquests milions d’euros espoliats a la classe treballadora, mentre el govern espanyol del PsoE i Podemos no fan més que aprovar bonificacions a les empreses i especuladors (no regulació del preu del lloguer, bonificacions als empresaris del joc, a fons «d’inversions», a les energètiques i banca, a les grans multinacionals que continuen aplicant ERO, com ara la Ford…)

Mentre no aconseguim amb la lluita no pagar per les pensions recuperem les retencions. Per les nostres vides i drets, sindicar-se és defensar-se!

Sectorial de jubilats i pensionistes de la COS