INFORMACIÓ D’INTERÈS PER LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST DE LA
RENDA 2010:
Us facilitem un seguit d’informacions sobre la declaració de la renda de l’any anterior
(2010) que us podran resultar d’ajuda a l’hora de fer-la.
En primer lloc, cal que tingueu molt present que la quota d’afiliació sindical desgrava
de la declaració de l’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), és a dir, els
diners que heu pagat al llarg de l’any en funció de les vostres quotes sindicals, us seran
reintegrats (normalment de forma íntegra).
Un cop us donin resposta a si la vostra declaració surt a “pagar” o a “tornar”, rebreu els
diners de les quotes (o si desgraciadament us toca “pagar”, almenys les quotes hauran
servit per tal que la quantitat a “tornar-li” a la hisenda espanyola sigui inferior)
Recordeu que les quotes del sindicat són les següents:
– Quota normal: 24€ trimestrals (és a dir, 96 € durant tot l’any)
– Quota reduïda: 13.5 € trimestrals (és a dir, 54 € durant tot l’any)
En cas de necessitar justificar-ho (no sempre és necessari), amb els mateixos rebuts
bancaris on vingui reflectit el pagament de la quota ja n’hi ha prou. Ara bé, en cas de que
necessitéssiu algun justificant suplementari, demaneu-nos-el, escrivint-nos a:
info@sindicatcos.cat
En segon lloc, és important que també tingueu present que la quantitat a deduir cal posar-
la a l’espai reservat a “Quotes satisfetes a sindicats” [casella 010] de l’imprès oficial (digital
o en paper) de l’IRPF.
En tercer lloc, per més ajuda a l’hora de fer la declaració, et recomanem que visitis el
següent enllaç web (la informació està referenciada a l’any passat, però com a guia segueix
sent útil):
http://www.wikinoticia.com/cat/mon-i-economia/finances/15400-renda-2009-declaracion-
de-la-renda-2009
En quart lloc, des de la COS fa temps que estem recomanant, en funció de la decisió
de cada company i companya, i de la seva disponibilitat, el realitzar l’objecció fiscal a les
despeses militars, mitjançant la declaració de la renda.
Per més informació, et recomanem que visitis el web del Servei d’Informació sobre
l’Objecció Fiscal – SIOF: http://www.objecciofiscal.org/
o aquest altre web més actualitzat (en castellà): http://www.nodo50.org/objecionfiscal/
A més, és important que sàpigues que els diners que no destinis de la teva declaració a
les despeses militars, els pots destinar a subvencionar projectes socials, en aquest cas, per
exemple, la COS, o altres entitats sense ànim de lucre com Casals i Ateneus Populars.
Per més informació, igualment, contacta amb el sindicat.
En cinquè lloc, també desgraven els conceptes següents:
1
– Despeses de defensa jurídica laboral (si has tingut alguna despesa durant el 2009,
contacta amb el o l’advocada que t’hagués portar el cas)
– Quotes a col·legis professionals (en cas que siguis enginyer, advocada, etc.)
– Donacions realitzades a entitats sense ànim de lucre (ONGs, associacions culturals, etc.)
– “Minusvalidesa”.
– Etc.
Dades campanya d’objecció fiscal 2009.pdf
Per últim, durant els dies vinents, si trobem més informació d’interès, te la farem arribar el
més aviat possible.
Esperem que aquesta informació et sigui d’ajuda, i que la declaració et surti a “tornar”
Salutacions fraternals.
Barcelona – València / Abril de 2011
Coordinadora Obrera Sindical – COS
sindicat per l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans
info@sindicatcos.cat / www.sindicatcos.cat

Us facilitem un seguit d’informacions sobre la declaració de la renda de l’any anterior (2010) que us podran resultar d’ajuda a l’hora de fer-la.

En primer lloc, cal que tingueu molt present que la quota d’afiliació sindical desgrava de la declaració de l’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), és a dir, els diners que heu pagat al llarg de l’any en funció de les vostres quotes sindicals, us seran reintegrats (normalment de forma íntegra).

Un cop us donin resposta a si la vostra declaració surt a “pagar” o a “tornar”, rebreu els diners de les quotes (o si desgraciadament us toca “pagar”, almenys les quotes hauran servit per tal que la quantitat a “tornar-li” a la hisenda espanyola sigui inferior).

Recordeu que les quotes del sindicat són les següents:

– Quota normal: 24€ trimestrals (és a dir, 96 € durant tot l’any)

– Quota reduïda: 13.5 € trimestrals (és a dir, 54 € durant tot l’any)

En cas de necessitar justificar-ho (no sempre és necessari), amb els mateixos rebuts bancaris on vingui reflectit el pagament de la quota ja n’hi ha prou. Ara bé, en cas de que necessitéssiu algun justificant suplementari, demaneu-nos-el, escrivint-nos a:

info@sindicatcos.cat

 

En segon lloc, és important que també tingueu present que la quantitat a deduir cal posar-la a l’espai reservat a “Quotes satisfetes a sindicats” [casella 010] de l’imprès oficial (digital o en paper) de l’IRPF.

 

En tercer lloc, per més ajuda a l’hora de fer la declaració, et recomanem que visitis el següent enllaç web (la informació està referenciada a l’any passat, però com a guia segueix sent útil):

http://www.wikinoticia.com/cat/mon-i-economia/finances/15400-renda-2009-declaracion-de-la-renda-2009

 

En quart lloc, des de la COS fa temps que estem recomanant, en funció de la decisió de cada company i companya, i de la seva disponibilitat, el realitzar l’objecció fiscal a les despeses militars, mitjançant la declaració de la renda.

Per més informació, et recomanem que visitis el web del Servei d’Informació sobre l’Objecció Fiscal – SIOF: http://www.objecciofiscal.org o aquest altre web més actualitzat (en castellà): http://www.nodo50.org/objecionfiscal

 

A més, és important que sàpigues que els diners que no destinis de la teva declaració a les despeses militars, els pots destinar a subvencionar projectes socials, en aquest cas, per exemple, la COS, o altres entitats sense ànim de lucre com Casals i Ateneus Populars.

Per més informació, igualment, contacta amb el sindicat.

 

En cinquè lloc, també desgraven els conceptes següents:

– Despeses de defensa jurídica laboral (si has tingut alguna despesa durant el 2009, contacta amb el o l’advocada que t’hagués portar el cas)

– Quotes a col·legis professionals (en cas que siguis enginyer, advocada, etc.)

– Donacions realitzades a entitats sense ànim de lucre (ONGs, associacions culturals, etc.)

– “Minusvalidesa”.

– Etc.

 

Dades campanya d’objecció fiscal 2009.pdf

Per últim, durant els dies vinents, si trobem més informació d’interès, te la farem arribar el més aviat possible.

 

Esperem que aquesta informació et sigui d’ajuda, i que la declaració et surti a “tornar”

 

Salutacions fraternals.

 

Barcelona – València / abril de 2011

 

Coordinadora Obrera Sindical – COS

 

sindicat per l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans

info@sindicatcos.cat /  www.sindicatcos.cat