Guia dels drets laborals de les treballadores en el sector de l'Hostaleria.

Des de la COS (Coordinadora Obrera Sindical) us compartim aquesta petita guia sobre els drets de les treballadores del sector de l'Hostaleria. Es tracta d'una campanya per facilitar tot un seguit d'informacions bàsiques de gran importància per a les treballadores del sector, amb ella volem animar a formar-se, informar-se i organitzar-se en un sector on la precarietat és el més habitual, fonamentalment entre el jovent, les dones i les persones migrants; horaris fora de tota reglamentació, jornades inacabables, acumulació d'hores extres, manca de seguretat i higiene al treball, treball en negre…

També volem promoure l'acció col·lectiva, tant dins com fora dels centres de treball, per poder fer front a la precarietat laboral imperant en el sector donada l'extrema situació d'atur, desconeixement i desprotecció existents actualment.

Aquesta guia volem que siga la primera passa per la defensa dels drets laborals de les treballadores del sector de l'Hostaleria per poder conèixer la legalitat i els mecanismes per poder-se defensar davant la sobre-explotació de l'empresariat. Però això tan sols és el principi, doncs caldrà prendre mesures individuals i col·lectives per defensar amb més mitjans els drets que les treballadores hem aconseguit amb anys de lluita i solidaritat.