Esteve Química és una empresa d’uns 240 treballadors/es i es dedica a fabricar principis actius de medicaments. Situada a Celrà a la comarca del Gironès.

No complíem cap exigència per fer el preavís per promoure les eleccions. Ja que la llei diu que qualsevol organització sindical pot promoure eleccions, així com els mateixos treballadors/ores, sempre que es compleixin amb alguns dels requisits següents:

  • Els sindicats més representatius (que superin el 10% dels representants a nivell estatal o el 15% d’àmbit català i tinguin un mínim de 1500 representants).
  • Els sindicats representatius (que superin el 10% dels representants en un àmbit funcional i territorial concret).
  • Els sindicats que comptin amb un mínim del 10% de representants al centre de treball o a l’empresa.

La normativa vigent discrimina clarament els sindicats amb poca representativitat. Per aconseguir-ho vàrem promoure les eleccions com a grup de treballadors i havíem de rebre el consentiment d’almenys la meitat més un de tots els treballadors i treballadores de l’empresa. El resultat va superar el 70%.

Finalment el passat 4 de març varen tenir lloc les eleccions per elegir el comitè d’empresa, essent la candidatura de la COS l’única que es va presentar. En el moment de les eleccions el cens era de 240 electors 52 dones i 188 homes. La participació total va ser del 65%. Pel nombre de treballadors de l’empresa es tracte d’un comitè de 9 delegats. Cinc delegats del col·legi de tècnics i administratius i quatre delegats del col·legi d’especialistes no qualificats.