El passat 28 de febrer de 2019 es varen fer eleccions per elegir el comitè d’empresa de Medichem. Empresa dedicada a fabricar principis actius per a medicaments de consum humà.

Inicialment es va haver de promoure les eleccions com a grup de treballadors, ja que no complíem amb cap requisit per fer-ho com a sindicat.

Es varen constituir dues meses la del col·legi de tècnics i administratius i la d’especialistes no qualificats. És un comitè de 9 delegats on la COS (Coordinadora Obrera Sindical) era l’única candidatura que es va presentar.

El cens en el moment de les eleccions era d’un total de 189 electors, 69 de les quals eren dones i els 120 restants homes. La participació va ser del 68%.