Avui mateix hem conegut les dades de l’Enquesta de Població Activa del 1r trimestre de 2012, al conjunt de l’estat espanyol, i que representa unes dades més ajustades a la realitat, que les que presenta cada mes el ministeri espanyol de treball.

Així doncs, i com portem anys denunciant, la política de retallades i contrareformes no està aportant res de positiu pel conjunt de la nostra classe, i l’atur va tornar a pujar en 365.900 persones en el primer trimestre de 2012 respecte al trimestre anterior, un 6,9% més, situant-se en un total de persones aturades de més 5.639.500 persones, al conjunt de l’estat espanyol.

La taxa d’atur va escalar al tancament de març fins al 24,44% de mitjana al conjunt de l’estat espanyol, gairebé 1,6 punts per sobre del trimestre anterior. La taxa d’atur aconsegueix així el seu nivell més alt de la sèrie històrica comparable, que arrenca en 2001. Remuntant-se més enrere, utilitzant sèries no comparables, no s’aconseguia un percentatge d’aquesta naturalesa des del primer trimestre de 1994, quan la taxa d’atur es va situar en el 24,55% (el seu valor més alt des de 1976).

 

I no oblidem que ja en 2001, de la ma del govern Aznar, es van modificar les bases de càlcul, per tal de maquillar les dades reals de l’atur… És a dir, si es calculés l’atur amb els mètodes anteriors al 1994, les xifres d’atur del conjunt de l’estat serien properes al 30%.

 

 

I a casa nostra què passa??

Doncs que només a les demarcacions de Lleida (18.76%), Barcelona (21.61%) i Tarragona (23.62) apareixen percentatges inferiors als de la mitjana de l’estat.

 

Per contra, a la resta de demarcacions del nostre país al sud de l’Albera, les xifres són esgarrifoses, com el 25.28% de la demarcació de València, el 26.35% de la de Girona, el 28.01% de la de les Illes, el 28.19% de la demarcació de Castelló, o el 29.94% de la d’Alacant!!

 

Què significa açò?

Doncs que ens podem trobar amb unes xifres reals d’atur (si realment es compten totes les persones que estan buscant feina, a l’economia submergida, etc.) que poden estar fregant el 30% de mitjana del total de la població activa dels Països Catalans.

 

És a dir, més d’1.750.000 persones treballadores arreu dels Països Catalans arreu de l’Albera, prop d’un terç del total dels i les aturades del conjunt de l’estat espanyol (quan la nostra població només representa la quarta part de la població de l’estat)

 

I que a més, amb els anuncis d’intents d’intervenció de les autonomies per part del govern Rajoy, i totes les retallades que ja tenim, i les que vindran, poden portar-nos a una situació molt semblant a la del juliol del 1939… una situació de total destrucció de l’activitat productiva al conjunt del nostre país.

 

Només ens queda organitzar-nos i lluitar per defensar els nostres drets elementals, i els nostres llocs de treball.

 

Si volem defensar la terra, hem de defensar el treball!!

Organitzem-nos i lluitem!! Els Puig, Mas, Fabra, Bauzà, Rajoy, etc., no ho faran per nosaltres!!