La COS destinarem l’1% dels nostres ingressos anuals a la solidaritat obrera internacional.

La Coordinadora Obrera Sindical, el sindicat de classe i feminista dels Països Catalans, hem aprovat posar en marxa un projecte per destinar l’1% dels nostres ingressos anuals a la solidaritat obrera internacionalista, recalcant a més, que tots els nostres ingressos vénen de les quotes i aportacions voluntàries de les nostres afiliades i afiliats, sense rebre cap subvenció de cap administració o entitat pública o privada.

La fraternitat internacionalista de la classe treballadora forma part del socialisme des del seu propi naixement. A la COS som conscients que un abisme econòmic separa la nostra realitat de lluita de la de les organitzacions de classe a la perifèria global. La nostra posició relativa al sistema-món ens situa al centre d’aquest i, per tant, les nostres condicions de vida es beneficien dels nivells d’explotació, molt més acusats, que pateixen les nostres germanes i germans de classe als països de la perifèria global. Així doncs, la consciència de classe, que no té fronteres, així com la certesa que la lluita contra el capitalisme i l’imperialisme és global, ens obliguen a posar en marxa mecanismes efectius de solidaritat internacionalista, per humils que puguen ser.

La COS fa públiques, per tant, les bases per les quals qualsevol projecte en el front de lluita laboral i sindical de classe, ubicat fora dels Països Catalans, puga optar a rebre aquest suport. Hi tindran preferència les lluites ubicades a la perifèria global. Però, en qualsevol relació autènticament internacionalista, l’enriquiment ha de ser mutu. El mecanisme que avui fem públic no respon a una lògica assistencialista. No és una finalitat per ella mateixa, sinó un recurs per establir nous llaços de col·laboració, objectius i recíprocs, amb les lluites de les nostres germanes i germans de classe d’arreu del món. Perquè sindicar-se és defensar-se, també en l’àmbit internacional, fem créixer el sindicat, fem créixer la solidaritat.

Descarrega’t el dossier ‘1% per a solidaritat internacionalista’
En baixa resolució
En alta resolució