Des de la COS denunciem l’explotació laboral patida per moltes persones treballadores amb discapacitats mentals en els CEE (Centro de Empleo Especial’).

Segons sembla, per cada contracte que un CEE fa amb una persona treballadora amb alguna discapacitat originada per problemes de salut mental, rep una subvenció de la Generalitat Valenciana, en teoria, per afavorir la integració laboral d’aquest col·lectiu. Però la realitat de la feina és altra; explotació crua i pelada; temporalitat (es fan contractes d’un mes i un mes de prova o bé, com a molt, de 3 mesos); i cap consideració a treball protegit.

Estem parlant d’empreses que agafen treballadors i treballadores poc o gens qualificats, empreses que es dediquen a neteja o consergeries, per exemple, que viuen del granxollo d’allò social, i que paguen 5 euros l’hora.

A més, per contractar persones amb discapacitat, reben molts beneficis fiscals, però els CEE no compleixen la seua part social. Tot i que tenen un gabinet psicològic per atendre les necessitats especials dels i de les discapacitades d’ordre mental, aquest, en la pràctica, no funciona ni té res a veure amb la feina que es fa.

Exigim a la Generalitat que supervise aquests CEE i vigile a qui dóna diners en forma de subvenció i avantatges fiscals. Des de la Coordinadora Obrera Sindical diem NO a l’explotació d’un col·lectiu tan vulnerable i amb poca capacitat de protesta com els i les persones treballadores amb malaltia mental. Perquè sindicar-se és defensar-se, defensem també els treballadors i les treballadores més desprotegides!