El sector públic de Catalunya té 100.000 treballadores interines i temporals.

La temporalitat al sector públic es manté entre el 25 i el 33% quan hauria d’estar al voltant del 8%. Per tant, actualment, entre una quarta part i un terç dels treballadors i treballadores públiques es troben en una situació de no estabilitat. Recalquem, a més, que aquesta temporalitat, específicament en interinatge, afecta el triple a les dones.

Davant d’aquesta situació, el TJUE ha indicat, reiteradament en diverses sentències, l’obligació que els seus estats membres estableixin uns criteris per limitar la temporalitat i prenguin mesures per sancionar-ne l’abús en cas de produir-se.

La proposició de llei en tràmit compleix amb ambdós requeriments: limita a 3 anys el temps màxim en què es considera raonable mantenir la temporalitat i determina que la sanció, en cas d’incompliment, sigui l’estabilitat en igualtat de drets i condicions, d’acord amb les directrius europees. Així, s’aplica una sanció similar a l’existent en el sector privat per atendre al principi d’equivalència i atorgar a les treballadores una protecció similar davant l’abús en tots els sectors.
En lloc de donar compliment a aquestes sentències, el govern de l’estat espanyol i la resta d’administracions han optat per rebaixar la temporalitat a través de convocatòries de concurs oposició d’accés lliure, després d’haver abusat de la figura del personal interí i sense haver mostrat el més mínim interès a regularitzar la seva situació, establint la sanció necessària. En aquest context, el concurs oposició no compleix amb la normativa europea i pot deixar sense feina de manera il·lícita a gran part d’aquest personal interí i temporal.

Denunciem, d’una banda, que les mesures i acords duts a terme per la Generalitat de Catalunya amb alguns sindicats a través de convocatòries com les intimidatòries PESCO no només han fracassat totalment, sinó que no compleixen amb la Directiva europea 1999/70/CE perquè no són cap sanció. D’altra banda, tots els acords als quals es va arribar entre la Generalitat i els sindicats i plataformes de treballadores han estat vulnerats. S’han reprès i engegat noves convocatòries de concurs oposició sense mesures previstes per a aquelles treballadores que no superin les proves o bé que no puguin accedir-hi.

Aquest no és un problema laboral que només afecti les treballadores interines, sinó que la situació de precarietat d’aquest personal perjudica clarament els serveis públics en què treballen. En aquest sentit, és important no perdre de vista que la precarització de les treballadores implica de manera directa una precarització d’aquests serveis públics, l’excusa perfecta per qui porta en el seu full de ruta les fatídiques privatitzacions.

Per tot plegat, les plataformes i sindicats sotasignats hem decidit sumar forces i vertebrar les nostres lluites per tal d’exigir:

Primer: L’aprovació, abans que finalitzi el 2021, de la Proposició de Llei per l’estabilització dels treballadors i treballadores del sector públic català, entrada a tràmit per la via d’urgència per la CUP-NCG, juntament amb ERC i JxC. Una proposició de llei que va ser impulsada la passada legislatura per sindicats i plataformes de treballadores interines i amb el suport de lletrats laboralistes experts en funció pública a Catalunya, i que és clara i concisa: tot el personal amb més de tres anys de prestació de servei i que exerceixi activitats ordinàries, estables o permanents, és a dir, que estigui en frau de llei, té dret a romandre en el lloc de treball amb els mateixos drets i causes d’inamovibilitat, que el personal amb nomenament o contracte fix sense adquirir aquesta condició.

Segon: El compromís de garantia que el personal amb contractes o nomenaments amb temporalitat superior a 3 anys de servei no veurà afectada la seva plaça o lloc de treball per aquells processos selectius que continuïn endavant siguin de nou accés o bé per processos reservats a personal fix, com concurs de trasllat, promoció interna, canvi de destinacions, reingressos… Mentre es tramita, aprova i aplica la proposició de llei per la regulació administrativa de la fixesa, o mentre no s’estableixi la sanció a l’abús de la temporalitat i s’aprovin les mesures compensatòries a les víctimes de l’abús ja comès. I que aquestes mesures donin compliment a la Directiva 1999/70/CE, del Consell i Acord Marc, així com a la Sentència C103/18 i 429/18 del TJUE del 19 de març del 2020, l’Auto Gondomar del mateix Tribunal de Justícia del 30 de setembre del 2020 (Portugal) i la Sentència del mateix Tribunal de Justícia d’11 de febrer del 2021 (Grècia).

Tercer: Mentre es determina quines són les persones que cal excloure dels processos selectius, d’acord amb el punt segon, és necessari aturar-los cautelarment, com més aviat millor, evitant d’aquesta manera els cessaments il·lícits. Així mateix, mentre es resol la sanció a l’abús de temporalitat, calen garanties de continuïtat de feina per al personal públic sense perdre el vincle amb l’ocupador.

Quart: El compromís públic per part de la nova consellera de Presidència i responsable de Funció Pública, la senyora Laura Vilagrà, i de tot el govern, de donar compliment als punts anteriors, ja que es tracta d’una problemàtica greu que afecta a tot el sector públic de la Generalitat de Catalunya. I la defensa, per part del govern d’aquest posicionament davant del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Llistat de col·lectius, plataformes i sindicats que donen suport:
· Plataforma d’Interines de Catalunya (PIC)
· Treballadores Socials Plataforma d’Interines Docents de Catalunya (PINDO)
· Plataforma d’interines Tècniques Especialistes en Educació Infantil a les aules de P3 (TEEI)
· Plataforma d’Interines Auxiliars Administratius (PIAA)
· Treballadores auxiliars de geriatria
· Treballadores interines del SOC
· Treballadores Educadores Socials
· Treballadores del Consorci de Normalització Lingüística Col·lectiu CPNL
· Plataforma Interins Presons de Catalunya (PIPC)
· ASIJ Catalunya – Sindicat de Justícia
· Coordinadora Obrera Sindical (COS)
· CGT Ensenyament
· Intersindical-CSC
· CATAC-CTS – USTEC – IAC-CATAC
· Plataforma 117 (plataforma de treballadores del CPNL)