El Comitè d'Empresa d'Esfosa fa públic que s'ha arribat a un acord parcial amb la direcció de l'empresa sobre diferents temes litigiosos.

Els expedients sancionadors imposats a set membres del comitè d'empresa queden anul·lats i l'empresa pagarà els salaris suspesos durant el més que va estar en marxa la suspensió.

Amb aquest acord s'ha buscat reduir la intensa conflictivitat existent, especialment amb l'àmbit judicial -en el que s'ha arribat a tenir fins a sis procediments en curs– arran de les diferents incidències en l'àmbit laboral i sindical que s'han produït en els darrers temps.

Els termes de l'acord al qual s'ha arribat són:

· Esfosa retira l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació de reducció de jornada i es compromet a abonar a les treballadores i treballadors el 50% de les percepcions salarials no abonades que deriven de la seva aplicació.

· Esfosa ha deixat sense efecte les sancions de 6 mesos de suspensió de sou i feina als 7 membres del comitè d'empresa sancionats i els abonarà les percepcions salarials no abonades que deriven de la seva aplicació.

· Esfosa desisteix de la demanda de declaració de vaga il·legal instada contra el comitè d'empresa.

· A canvi, el comitè d'empresa i els treballadors denunciants es comprometen a renunciar a exercir l'acusació en els tres procediments penals que hi havia oberts contra Esfosa i la seva gerència i direcció.

També s'ha aconseguit avançar en algunes de les reivindicacions plantejades, tals com plus de nocturnitat, planejament de seguretat i salut i el sistema de compensació de la borsa d'hores. Tanmateix les reivindicacions només s'han aconseguit parcialment i el conflicte no ha quedat tancat, ni es renuncia a continuar les negociacions i mobilitzacions que calguin en el futur.

També persisteix la problemàtica de la implantació de falses cooperatives, comuna a quasi tot el sector carni. És una situació anòmala que causa gravíssimes vulneracions sistemàtiques dels drets laborals i una enorme precarització per a la gent treballadora, i que, a més, tendeix a expandir-se en el sector.

Per tots aquests motius, des del comitè d'empresa s'informa que continuem i continuarem lluitant per aconseguir un treball digne i en unes condicions acceptables, a la nostra empresa i també a les indústries càrnies en general. Fem una crida a la solidaritat i a no afluixar en aquesta dura lluita pels drets laborals, que tot just ha començat. Guanyarem!