Està en funcionament des de principis d'aquest mes d'agost de 2017.

Reunits tots els afiliats i afialiades a la Coordinadora Obrera Sindical (COS) que desenvolupen les seves tasques professionals al Servei del 061 a les instal·lacions del 112 a Reus, servei actualment gestionat per Ferrovial Servicios, van decidir constituir-se com a secció sindical. La creació d'aquesta secció sindical ha estat registrada davant el Departament de Treball i notificada a l'empresa.

Una secció sindical és un conjunt organitzat dels treballadors i treballadores d'una empresa o centre de treball afiliats a un mateix sindicat, emparat en l'article 8.1 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical. La secció sindical de la COS vol esdevenir un instrument perquè les treballadores i els treballadors puguin expressar-se davant l'empresa.

La COS aposta per un projecte de lluita sindical democràtic i de base en defensa dels drets de tots els treballadors, estiguin o no afiliats al sindicat. En conseqüència, la secció sindical lluitarà pels drets de tots els nostres companys i companyes.

Amb un model assembleari, pretenem afrontar la precarietat laboral a la qual estem sotmesos a causa de la falta d'un calendari anual que impedeix la conciliació familiar de bona part de la plantilla, a les diferències salarials entre persones que realitzen la mateixa feina, o a la situació dels eventuals.

Secció sindical de la COS dels treballadors i treballadores del 061 a l'edifici del 112 de Reus (facebook) (twitter)