Al mes de febrer s’ha creat la secció sindical de la Coordinadora Obrera Sindical – COS a la Comissió d’Ajuda al Refugiat al País Valencià (CEAR-PV) a València. Aquesta ONG és part de la gestió dels sistemes estatals de protecció internacional i acollida a persones refugiades i migrants vulnerables. La secció neix en meitat de la negociació pel nou conveni col·lectiu a nivell estatal i en un moment de creixement del nombre de professionals de l’entitat.
Aquesta secció neix per estar a la disposició de les treballadores i els treballadors d’aquesta ONG. No es pot entendre l’acollida i protecció de persones refugiades sense una gran implicació, en un treball que busca dotar de les eines per tindre una vida digna a les persones que arriben a València buscant refugi, però aquesta gran implicació també suposa riscos de divers tipus. Les treballadores del sector social tenim clar que part de qualsevol integració depèn directament d’una dignificació del treball i les seues condicions, per tant la secció neix amb eixe objectiu, la prioritat d’assegurar que es dóna el millor tracte posible a les persones refugiades, i que per aconseguir això les treballadores han de tenir assegurats els seus drets, cures i minimitzats els riscos.