La COS va celebrar el seu 8è congrés-Assemblea Nacional el passat 2 de febrer a València.

Un resum ràpid d'aquest 8è congrés-Assemblea Nacional podria ser el compromís de la militància del sindicat, l'alta participació i els debats profitosos que tingueren lloc en la Societat Coral el Micalet durant el passat dissabte 2 de febrer.

Compromís de la militància perquè totes les àrees de treball foren renovades, alta participació perquè foren moltes les assemblees territorials del sindicat aportaren esmenes constructives a les diverses ponències que conformaven aquesta primera part del 8è congrés-Assemblea Nacional i debats profitosos, perquè ajudaran a configurar i millorar l'estructura interna de l'organització i a enfortir la línia d'actuació de la COS.

El febrer de l'any que ve es completarà el 8è congrés-Assemblea Nacional, amb una segona part de ponències i debats que tancaran el procés obert pel sindicat per seguir renovant i enfortint les estructures i àrees de treball de la COS.