L'històric moment actual fa encara més necessari que mai que sigui la classe obrera catalana la qui decideixi el full de ruta a seguir.

Davant la il·legalització del referèndum d'autodeterminació de Catalunya convocat per l'1 d'octubre per part del govern de l'estat espanyol, de l'aplicació encoberta de l'article 155 d'una constitució que no és la nostra, la suspensió de les llibertats civils i dels drets polítics, davant l'ocupació policial i repressiva per part dels cossos policials i davant del posicionament i participació activa d'empreses i patronals contra la celebració del referèndum, des de la Coordinadora Obrera Sindical, el sindicat de l'Esquerra Independentista, manifestem el següent:

Primer.- El màxim òrgan plenari de la nostra organització sindical, el Congrés Nacional, va decidir a Tarragona el mes d'abril de 2014 que, davant d'un escenari en el qual estigués convocat un referèndum d'autodeterminació a la Comunitat Autònoma de Catalunya, la COS participaria de totes les gestions i accions que fossin necessàries per garantir la celebració del referèndum, fins i tot, si s'escau, participant de la convocatòria d'una VAGA GENERAL. També es va aprovar que la COS contactaria amb la resta de sindicats de treballadores i treballadors de l'esquerra sindical i amb el SEPC, com a sindicat d'estudiants, per bastir una unitat d'acció sindical en clau de ruptura per la República Catalana.

Segon.- En execució d'aquest acord i davant de la gravíssima situació de suspensió de facto dels drets civils i polítics, declarem que avui mateix la Coordinadora Obrera Sindical iniciarem els contactes amb la resta de sindicats i amb el SEPC a fi i efecte de convocar a Barcelona en el menor temps possible una assemblea unitària i intersindical de treballadors, treballadores i estudiants, en la que, lluny de limitar la presa de decisions als despatxos de les cúpules sindicals, l'històric moment actual fa encara més necessari que mai que sigui la classe obrera catalana la qui decideixi el full de ruta a seguir participant en un procés de presa de decisions col·lectiu, participatiu i des de la base.

Tercer.- En aquesta assemblea unitària proposarem la realització de les accions sindicals que siguin necessàries, en la que incloem, si s'escau, la convocatòria d'una vaga general, per organitzar una resposta massiva i popular en defensa del referèndum i per la recuperació de tots i cadascun dels drets civils i polítics que de facto han estat suspesos pel govern de l'estat espanyol i pels cossos policials que han ocupat els nostres carrers.