Amb l’inici de la pandèmia, el passat març de 2020, CT Ingenieros ens va enviar a teletreballar a tots els treballadors destinats a NISSAN (els pocs que no havia inclòs en un ERTO). CT Ingenieros va començar en aquell moment un procés per a carregar el pes dels seus resultats econòmics sobre nosaltres, els treballadors i les treballadores.

D’una banda, l’empresa continua endarrerint, una vegada i una altra, compensar-nos als treballadors en situació de teletreball per les despeses extraordinàries que comporta treballar des de casa. Havent passat gairebé ja un any des de l’inici d’aquesta situació, l’empresa continua al·legant que s’està estudiant el cas i es justifica reiteradament en la falta de legislació al respecte.

Per altra banda, l’empresa ens ha abaixat unilateralment el sou als que estem en situació de teletreball que rebíem un plus de funcionalitat, al·legant que en teletreballar ja no és aplicable. Aquesta decisió no respecta els contractes signats entre empresa i treballadors, els quals reflecteixen clarament que el plus de funcionalitat no va lligat a cap desplaçament. Tot i això, la quota que aporta NISSAN a CT Ingenieros per cadascun de nosaltres, no s’ha modificat.

CT Ingenieros continua beneficiant-se de nosaltres i fent negoci a costa nostra. Mentre l’empresa manté els ingressos que rep de NISSAN, els treballadors veiem retallat el sou i les condicions laborals.

Des de la Secció Sindical de la COS exigim:
1. La immediata restitució del plus de funcionalitat arravatat unilateralment.
2. El pagament del plus de funcionalitat deixat de pagar fins avui dia per l’empresa (març 2020 – febrer 2021)
3. La justa compensació de les despeses provocades pel teletreball.

No permetrem que l’empresa carregui el pes dels seus resultats econòmics sobre els treballadors i les treballadores!