Durant aquest mes de març, les organitzacions involucrades en aquest procés d’unitat han posat en marxa els seus corresponents organismes congressuals decisoris per bastir les bases democràtiques d’aquesta agrupació de forces sindicals en una línia de sindicalisme de base i assembleari, de classe i combatiu.

 

Així, a partir de la unificació dels sindicats RDB, SdL i parts importants (diverses federacions i territorials) de la CUB, prendrà forma a finals de maig el nou sindicat de base italià. Comencen així, aquest mes de març els respectius congressos de vàries de les organitzacions involucrades, per arribar al Congrés d’unificació que tindrà lloc a Roma, del 21 al 23 de maig de 2010.

 

El nou subjecte naix amb l’ambiciós projecte de construir la veritable alternativa, arrelada i de masses, del sindicat unitari històric i de voler arribar a ser el sindicat de combat al servei dels i de les treballadores italianes.

No un simple sumatori de més experiència, sinó un nou subjecte sindical i sociopolític, que trenca amb l’escena anterior, superant tots els impediments supra-estructurals que fins ara han estat dividint el sindicalisme de base, en debilitar la seua força i atractiu.

 

Aquesta nova formació està sent observada amb molt d’interès i atenció per sindicats històrics de l’escena autònoma, com SNATER (Telecomunicacions i RAI) i l’Or.S.A. (Transports i altres) que estan participant activament en el procés de debat actualment en marxa.

 

El nou sindicat tindrà una forma racional i pràctica, preveient només dos blocs sectorials, el públic i el privat, i una estructura confederal articulada en el territori nacional, regional i provincial, per poder respondre millor a les sol·licituds d’organitzacions que no només venen dels segments clàssics del món del treball, sinó també de les “noves generacions” i col·lectius, com ara els i les treballadores precàries, les persones migrants, els i les aturades i aquells que no tenen ingressos suficients o sense sostre.

Se li donarà una gran importància als serveis que s’oferiran als treballadors i treballadores, amb l’establiment d’eficients serveis d’assessorament, de suport, oficines de serveis jurídics i legals, i d’ajuda als immigrants.

 

Des de la COS, sindicat per l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans, hem rebut amb joia aquesta excel·lent notícia del inici de la confluència de les forces de classe i combatives a l’estat italià, i esperem sincerament poder estar a l’alçada de les circumstàncies i engegar aquest mateix procés unitari a casa nostra.

 

 

Març de 2010 – Països Catalans

 

Àrea de Relacions Internacionals

Coordinadora Obrera Sindical – COS

Sindicat per l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans