En aquest darrer mes de desembre l’atur ha “disminuït” oficialment en 4.219 persones al sud de l’Albera.

En el conjunt del 2010 l’atur ha crescut a menor ritme que durant els darrers dos anys, 2008 i 2009.


Les dades de l’atur publicades pel Ministeri espanyol de Treball revelen, per una part, que el nombre d’aturats als territoris dels Països Catalans al sud de l’Albera, a les “comunitats autònomes” de Catalunya, País Valencià i les Illes, ha arribat oficialment a 1.155.276 persones (sense comptar amb les més de 500.000 persones que es troben realitzant cursets de formació ocupacional, i que no entren a les estadístiques fetes públiques) però, per l’altra, que per primera vegada en cinc anys l’atur ha disminuït un desembre i que, en el conjunt de l’any, ha crescut menys del que ho va fer el 2008 i el 2009.

 


Per territoris, la CAC xifra oficialment en 562.673 els aturats, les Illes Balears en 91.288 i el País Valencià en 501.315 (és a dir, més d’un 25% d’aturats del total de la població en edat de treballar). Les dades totals, però, no inclouen el nombre de persones aturades a Andorra, la Catalunya Nord o la Franja de Ponent, així com tampoc aquelles que no estan inscrites als serveis públics d’ocupació i les que estan realitzant cursos de formació; és a dir, i atenent als propis barems del ministeri espanyol de treball (que no es fan públiques), les xifres reals d’atur serien com a mínim un 30% superiors a les oficials fetes públiques… En definitiva, més de 1.550.000 de persones aturades arreu del país.


La CAC tanca el 2010 amb un descens de l’atur del 0,33% (1.868 persones) aquest desembre i la davallada de desocupats a Barcelona compensa l’augment produït a les circumscripcions de Lleida i Tarragona. Per sectors, el nombre d’aturats ha disminuït, sobretot, en el sector dels serveis i entre aquells que busquen la seva primera feina… és a dir, s’incrementa de forma més que considerable els índex de precarietat laboral, gràcies a la darrera contrareforma laboral aprovada pel PsoE, PP, CiU, etc.


Pel que fa a la CAIB, l’atur hi va créixer en 190 persones (un 0,21%) durant el 2010, una xifra molt menor a la de l’any 2008 (23.294) i a la de l’any 2009 (17.800), unes dades que porten el Govern balear a parlar d’una millora del mercat laboral illenc en aquest darrer any. Tant és així que els mercats d’Eivissa i Formentera registren un saldo positiu i l’atur global registrat aquest desembre ha disminuït en 761 persones (0,83%)… tot i que com sempre, obliden explicar els brutals índex de temporalitat laboral presents sobre tot a les Pitiüses, que representen les temporalitats més elevades de l’estat espanyol (en el cas de Formentera del 131%). Per sectors, disminueix en agricultura (5,14%) i serveis (1,27%) però augmenta en indústria (1,28%) i en construcció (4%).


Finalment, a la CAPV es tanca el 2010 amb més desocupats que el 2009 (23.468 persones més que representen un 4,9%) malgrat la reducció del nombre d’aturats en 1.590 persones aquest desembre… és a dir, la situació cada cop és més dramàtica, sobre tot  tenint present la realitat de fallida tècnica en la que es troba la Generalitat Valenciana gràcies a l’actuació del PP i a la manca absoluta d’oposició exercida pel PsoE.


Del conjunt de dades oficials es desprèn que en un any l’atur ha augmentat un mínim de 24.570 persones entre el Principat, les Illes Balears i el País Valencià si bé el nombre de desocupats ha disminuït en 4.219 el darrer mes de desembre. La xifra final, doncs, si tenim en compte les persones sense feina no comptabilitzades (ja sigui per situació geogràfica o per no figurar a les llistes de l’Estat espanyol) supera, de llarg, el 1.550.000…