Una campanya formativa portada endavant conjuntament entre la COS i Arran.El Centre d'Estudis Sindicals de la COS, l'àrea de treball d'assessorament legal i formació del sindicat, i Arran, l'organització juvenil de l'esquerra independentista, han elaborat aquest document formatiu on s'explica, d'una forma lleugera i amena, algunes de les estratègies i accions que es poden seguir i fer al lloc de feina per a defensar, entre altres coses, els drets laborals i socials. 

Amb aquest document es pretén obrir un debat i reflexió que ajude a modificar certes dinàmiques que posen de manifest algunes de les mancances que tenim com a moviment, tot comprenent perfectament el context que viu la majoria de persones treballadores (també les militants) on s'assumeix el discurs dominant; discurs que ens imposa la individualització de les relacions laborals i, en conseqüència, i com a molt, l'assumpció d'un model sindical de gestió i concertació dins el marc legal vigent.En diversos tallers de formació s'ha detectat que, en general, es desconeix la situació laboral i les problemàtiques que s'enfronten les nostres companyes més pròximes. És a dir, s'acaben assumint i considerant les qüestions laborals com un seguit de situacions acotades a l'esfera merament privada del o la militant. Un seguit de qüestions que a la pràctica romanen completament alienes a qualsevol esfera d'intervenció política.Es vol emfatitzar que aquesta hauria de ser una tasca política prioritària per qualsevol organització que aspire a l'emancipació social i nacional del poble treballador català. És a dir, posar en un primer pla l'acció de tractar les problemàtiques i donar suport a les companyes en allò que els succeïsca en el context laboral.