La selecció del personal interí i substitut per cobrir les places vacants i les baixes la farà la direcció dels centres, després d’entrevistar els candidats sense considerar el número d’ordre ni l’experiència docent.

El quart esborrany fet públic per la USTEC desplega la LEC (Llei d’Educació de Catalunya) i el decret d’autonomia dels centres en la seva màxima duresa. Aquest esborrany de decret atempta contra principis legals bàsics de no discriminació per raó de raça, sexe, opinions polítiques i condició social en l’ocupació de vacants a l’administració pública.

 

Per això des de la COS Educació cridem a la mobilització contra aquest esborrany i contra el seu secretisme. Denunciem que les direccions dels centres són còmplices de la destrucció de l’escola pública i prenem exemple de la lluita que han dut a terme les companyes i companys de la Coordinadora de Personal Interí i substitut del País Valencià, que després de mesos de mobilitzacions i d’una vaga de tres dies ha vist com CCOO i UGT han signat un pacte que, per al curs vinent, elimina el número d’ordre en la borsa de treball d’interins.

No deixem que ens passi això mateix!

Les Direccions professionalitzades s’han format sota criteris ultraliberals i conservadors i en un breu espai de temps faran la selecció de personal en escoles i instituts. L’objectiu és privatitzar, precaritzar i esporuguir als treballadors de les escoles públiques per empitjorar les nostres condicions de treball.

Si la selecció de personal passa a ser responsabilitat de les direccions dels centres, per descomptat que hi haurà llistes negres. Els criteris igualitaris d’accés s’eliminen i no comptarà ni l’experiència docent, ni la formació, ni cap número d’ordre en la llista. Sinó que prevaldran criteris elitistes, de rendibilitat econòmica i d’amiguisme corrupte. Un exemple de canviar les regles del joc i els criteris igualitaris de la borsa de treball en les llistes d’interins el trobem aplicat i acceptat pels sindicats com CCOO i UGT del País Valencià i que ha costat una vaga de tres dies a la Conselleria, impulsada per la Coordinadora de Professorat interí del País Valencià i per nombroses assemblees comarcals.

Fa molt temps que les direccions dels centres són còmplices de la privatització i de les retallades. Elles són les primeres a conèixer les mesures coercitives i d’eliminació de llocs de treball a les escoles i els instituts, i les primeres a tenir notícies del tancament de línies i d’escoles. Però en canvi, callen i si bé hi ha unes poques honroses excepcions, en la seva gran majoria es mantenen fidels a les polítiques depredadores del Departament d’Ensenyament que destrueixen l’ensenyament públic.

Mestres amb sobrecàrrega de feina, pares i mares sense aules per als seus fills i sense recursos econòmics, substituts cobrant salaris de misèria, estudiants amuntegats en aules sense equipaments… fa temps que els demanen la implicació i compromís per difondre per tots les mitjans al seu abast entre la societat les traïcions que vol dur a terme el Departament d’Ensenyament.

Cap persona que ara és directora d’un centre educatiu ha treballat mai per a una Empresa de Treball Temporal, pocs d’ells han estat assalariats de les empreses privades i no coneixen la discriminació que hi pateixen les treballadores. Segurament sí que coneixen les mirades de complicitat i els “cops de palmell” a l’esquena per part d’alguns càrrecs, de partits polítics corruptes, infectes i classistes que estan destrossant el sistema públic sense despentinar-se.

El model de gestió aprovat en la LEC uns anys enrere pel Tripartit, i l’envestida de CiU contra l’educació pública imposarà una selecció de personal “a mida” que acabarà amb les llistes ordenades per barems públics a fi de privatitzar la borsa de treball i consolidar un model educatiu discriminatori i elitista, d’acord amb un mercat de treball d’elevadíssim atur juvenil i alta temporalitat dins del marc d’un sistema capitalista europeu i global excloent, injust i criminal.

Per defensar l’educació pública i l’emancipació social, la lluita és l’únic camí.


educacio@sindicatcos.cat
coseducacio.wordpress.com