La territorial de la COS Comarques Gironines fem públic aquest comunicat per denunciar la situació laboral en la qual es troba un company afiliat al sindicat, treballador del Mas Marroch (a Vilablareix, el Gironès), del Celler de Can Roca, qui ha estat pressionat per deixar l’empresa a causa de la seva situació de baixa mèdica, després d’estar treballant des de ben jove a l’empresa. No només s’ha trobat amb aquesta situació sinó que el sindicat també hem detectat embargaments injustificats a la nòmina i, a més es valorarà la possible irregularitat de rebre un sou per sota el conveni.

La Coordinadora Obrera Sindical volem denunciar principalment la pressió rebuda cap al nostre company per causar baixa a l’empresa. Ell, actualment de baixa mèdica per problemes de salut mental, en concret per depressió, ha rebut un missatge de pressió per part de l’administrador de l’empresa per tal que finalitzés la relació laboral. Al mateix temps, ha estat rebent missatges de WhatsApp de la seva cap directe menystenint els motius de la baixa, els quals eren evidents, ja que eren derivats de la mort d’un familiar directe i la cap n’era coneixedora. Tot i això, el va pressionar perquè especifiqués els motius de la baixa quan ja eren, com expliquem, del tot evidents.

A més a més, aquest últim any, el nostre company se n’ha adonat que l’empresa, el Celler de Can Roca, li embargava mensualment imports a la nòmina mentre es trobava en situació de baixa mèdica. Els imports embargats per part del Celler són de 70, 80 o fins a 390 euros el mes de desembre de 2021. Aquests diners suposadament havien de ser ingressats a Hisenda per part del Celler per cobrir un petit deute que tenia l’afiliat amb l’organisme. El treballador ha pogut constatar que l’empresa mai va ingressar aquests diners a Hisenda. Així doncs, hem vist com s’han intentat “colar” suposats embargaments a les nòmines durant l’any 2021 sense que s’hagin presentat a Hisenda. És a dir, s’ha anat reduint el salari mensualment fent veure que eren embargaments.

Per últim, des del Sindicat tenim sospites que l’empresa abona el salari per sota de conveni a la plantilla treballadora, així com que no reconeix les categories professionals que corresponen als treballadors.

Des del Sindicat instem al Celler de Can Roca, un restaurant internacionalment reconegut, a que doni compliment a la normativa laboral i drets de la plantilla treballadora. Però sobretot animem al conjunt dels treballadors a sindicar-se per defensar les seves condicions laborals a l’empresa!

Comarques Gironines, 22 de febrer de 2022