L'actual gestor, que actua a través d'una concessió municipal, incompleix la normativa laboral vulnerant els drets de les treballadores del bar.

La gestió del bar del Centre Cívic del Passeig de Vilassar de Mar és una concessió feta per l'Ajuntament a un privat. Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilassar de Mar i l'assemblea territorial de la Coordinadora Obrera Sindical al Maresme volem denunciar públicament que l'actual adjudicatari està gestionant el servei de forma negligent i vulnerant sistemàticament els drets dels treballadors i treballadores.

 

És per això que recentment es va realitzar una inspecció de sanitat, en la que s’hi van trobar irregularitats. Més tard també han rebut una visita de la inspecció de la Seguretat Social que ha iniciat un procés d'embargament per incompliment en matèria de cotització a la Seguretat Social. A més, l'adjudicatari del servei està incomplint els aspectes més bàsics que regeixen tota relació laboral:

· No abonament del salari estipulat al Conveni col·lectiu corresponent a la jornada laboral realitzada.

· No abonament d'hores extraordinàries ni compensació per descansos.

· No abonament de pagues extraordinàries.

· Manca de cotització a la Seguretat Social en determinats períodes i, en altres, cotització per sota de la jornada efectivament treballada.

· Manca de mesures de prevenció de riscos laborals.

Per tot l'exposat, des de la CUP Vilassar de Mar i la COS Maresme creiem que el govern municipal de CIU està actuant amb gran deixadesa, desentenent-se de la qualitat del servei i de la gestió correcta d'aquest. Cal tenir en compte que l'Ajuntament segueix sent responsable d'aquest servei i que hauria de comportar-se com a tal responent a les evidències denunciades per mala gestió.

Creiem que la irresponsabilitat del govern municipal és especialment criticable quan afecta els drets laborals dels treballadors i treballadores; i no tan sols això, sinó també per la manca d'informació i opacitat que ha mostrat quan la CUP ha demanat de forma reiterada el plec de condicions de l’arrendament.

És per tot això que demanem una intervenció urgent en la gestió del bar del Centre Cívic del Passeig, i que aquesta es faci efectiva complint dos objectius clars:

· Assegurar la prestació d'un bon servei públic.

· Mantenir el lloc de feina als actuals treballadors, respectant tots els seus drets independentment dels canvis que s'hagin de produir en la gestió de l’espai.

Candidatura d’Unitat Popular de Vilassar de Mar
www.vilassardemar.cup.cat
vilassardemar@cup.cat
www.facebook.com/cupvdm
www.twitter.com/cupvdm

Assemblea Territorial de la COS al Maresme
maresme@sindicatcos.cat
www.facebook.com/cos.maresme
www.twitter.com/cosmaresme