Hui les treballadores de Prezero comencen a treballar junt amb Urbaser com a UTE Vila-real, una notícia que sabíem des de fa temps però on ningú s’ha dignat a explicar a les treballadores els detalls d’aquesta UTE, ni si varien les seues funcions, ni quina implicació té per a elles un augment de la plantilla, ni si hi ha un nou conveni inferior al general que siga d’aplicació per a totes. Un exemple d’aquesta incertesa són els torns laborals que s’havien aconseguit adaptar per a reduir el temps que les treballadores estaven exposades al sol durant les hores més crítiques del dia a l’estiu, hui, aquesta adaptació no ha sigut respectada.

Tota aquesta informació que com a secció sindical i com a representació legal de les treballadores ja havíem demanat, es responia amb evasives, informació contradictòria i frases conciliadores. El passat divendres les companyes van ser obligades a signar un document que ningú els havia dit que haurien de signar, on s’especificava que passaven a formar part de la plantilla de l’UTE Vila-real. Ningú els havia informat prèviament del que això comportava, i es van vore obligades a signar sota amenaça de si no ho feien, seria una baixa voluntària. Després ens acusen d’estar a la defensiva.

Estem a la defensiva perquè duem arrossegant molt de temps la nostra ràbia, i fem públic tot açò que està passant perquè la lluita no es troba només dins de l’empresa, ni es pot quedar en concessions i conciliacions internes. Perquè els drets laborals que ens manquen també condicionen la resta de la nostra vida i per tant cal lluitar-los dins i fora.

#AgranemLaMisèria
#SindicarseÉsDefensarse