La Coordinadora Obrera Sindical (COS), a través de la Coordinadora Nacional, el seu màxim òrgan de decisió política entre congressos nacionals -on es veuen representades totes les militants de les diferents assemblees territorials i sectorials-, ha decidit no adherir-se a la convocatòria de vaga general convocada a Catalunya pel dia 7 de febrer de 2019. Considerem oportú traslladar els motius que ens han dut a prendre aquesta decisió amb les següents consideracions:

Les condicions materials, laborals i socials de la classe treballadora són, en l’actualitat, el primer front d’una guerra que no ens podem permetre perdre. Els nivells d’empobriment i precarització del conjunt de la classe treballadora no paren de créixer i els salaris són del tot insuficients dins d’un mercat laboral cada cop més agressiu i desregularitzat. La vigència de les reformes laborals imposades els anys 2010 i 2012, l’estancament dels salaris lligat a un descontrolat augment dels preus de productes de primera necessitat, la precarització dels serveis públics, l’externalització de ma d’obra obrera per part de les empreses i les grans dificultats per accedir a necessitats vitals com l’habitatge, sens dubte, constitueixen un escenari que creiem que només podrem combatre i transformar a cop de lluita. Malgrat això, els motius sociolaborals de la vaga general convocada pel proper dia 7 de febrer de 2019 no responen a l’execució de cap acció o mobilització incardinada en una campanya de lluita mínimament consensuada i globalment decidida, ni forma part de cap plantejament estratègic mínimament treballat, ni s’incardina dins de cap calendari de mobilitzacions decidit i planificat de baix a dalt en els àmbits sindical i social. Aquesta convocatòria de vaga és una acció concreta antirrepressiva sense cap agenda política que tingui una perspectiva transformadora ni sigui alternativa al processisme.

La COS ens definim com un sindicat de base i democràtic. Aquests principis ideològics inspiren el model sindical que la COS pretén implantar als Països Catalans basat en la màxima horitzontalitat en la presa de decisions polítiques i en el foment de la implicació i de la participació directa. Aquesta democràcia entenem que s’aplica en dues vessants inseparables: una interna, dotant-nos d’eines d’expressió i de participació per a la presa de decisions en el si del nostre sindicat, però també externa, fent directament partícips a tots els treballadors i a totes les treballadores en la presa de decisions d’afectació plural o col·lectiva, és a dir, exercint el dret a decidir en el lloc de feina.

La negativa a adherir-nos a la vaga gira entorn al convenciment de com ha d’actuar el sindicalisme per tal d’ésser una eina útil per a la classe treballadora.

Compartim la necessitat de cooperar per articular totes les accions i mobilitzacions possibles per denunciar i per plantar cara a aquesta Causa General contra l’independentisme i contra tota la repressió patida pel poble català en el marc del procés independentista i la militància de la COS ens posem a disposició de tots els espais unitaris per a aquesta finalitat, però no podem legitimar l’ús d’una eina que no s’ha consensuat amb els treballadors i les treballadores cridats a exercir-la i que ha vingut imposada per espais interclassistes i cúpules polítiques.

– No compartim els mètodes del sindicalisme groc que dóna l’esquena a les treballadores i als seus mecanismes de presa de decisions col·lectives i no compartim la banalització de l’instrument de la vaga general que, en aquest cas, no ofereix ni una mínima preparació prèvia ni té en compte les condicions materials de les treballadores. Amb caràcter general, considerem que la convocatòria d’una vaga general real, és a dir, que sigui assumida col·lectivament i busqui un seguiment general, requereix que, prèviament, el poble català faci un pas endavant i aposti per enfortir les estructures del sindicalisme combatiu, assumeixi que cal organitzar-se als centres de treball i que cal agitar les assemblees de treballadors i de treballadores a fi de que l’eina de la vaga general sigui assumida com una causa i una acció pròpia i sigui laboralitzada i socialitzada.

La convocatòria de vaga general no ha aconseguit una mínima unitat d’acció del sindicalisme combatiu, element que considerem necessari, atès que entenem que molts treballadors i treballadores no se sentiran interpel·lades a participar en ella, afeblint-la i deslegitimant-la.

– La nostra aposta per la construcció dels Països Catalans i per l’emancipació social i de gènere de la classe treballadora catalana fa que veiem la necessitat d’assenyalar els efectes regressius i repressius de l’estat espanyol als Països Catalans en la seva totalitat, així com també ho estem fent el conjunt de les dones treballadores, que el proper 8 de Març de 2019 liderarem una vaga general feminista que s’ha anat treballant durant un any de baix cap a dalt.

Finalment, la COS hem traslladat a molts agents polítics que hem apostat i continuarem apostant per la construcció d’un espai de participació política ampli de l’esquerra sindical, organitzacions polítiques i moviments socials anticapitalistes que plantegi, planifiqui i calendaritzi una campanya de mobilitzacions i, fins i tot, que aposti per treballar per convocar una vaga general que plantegi un conflicte obert contra totes les conseqüències que deriven del capitalisme i del patriarcat: per la derogació de les reformes laborals i de pensions, per l’accés a un habitatge digne, per l’establiment d’un salari mínim interprofessional que garanteixi la subsistència de totes les famílies, per la reversió de totes les retallades i privatitzacions de serveis públics, per la reducció de la jornada de treball sense pèrdua salarial, per una efectiva conciliació de la vida familiar, personal i laboral, per l’abolició de tota forma de discriminació; així com per la defensa dels drets socials i les llibertats fonamentals, per l’alliberament de totes les preses i presos polítics i per l’alliberament nacional i social dels Països Catalans del jou de l’estat espanyol i francès.

Països Catalans, 2 de febrer de 2019

Secretariat Nacional
Coordinadora Obrera Sindical