Entenem i compartim els motius de fons que encoratjaran a moltes persones a sumar-se a la mobilització, però creiem adient tornar a exposar els motius pels quals la COS hem decidit no adherir-nos a la convocatòria de vaga general prevista a Catalunya pel dia 21 de febrer de 2019, com ja vàrem fer públic anteriorment en aquest comunicat respecte la vaga convocada pel dia 7 de febrer de 2019: https://sindicatcos.cat/davant-la-convocatoria-de-vaga-general-a-catalunya-pel-7-de-febrer-de-2019/

 

– Com a sindicat de base i democràtic entenem que la democràcia sindical es practica en dues vessants inseparables: una interna, dotant-nos d’eines d’expressió i de participació per a la presa de decisions en el si del nostre sindicat, però també externa, fent directament partícips a tots els treballadors i a totes les treballadores en la presa de decisions d’afectació plural o col·lectiva, és a dir, exercint el dret a decidir en el lloc de feina. En lògica conseqüència, no compartim la convocatòria d’una vaga general que ens interpel·la a tots/es, però que ha vingut imposada verticalment i unilateralment per cúpules polítiques.

– Entenem que aquesta convocatòria de vaga general no forma part de cap campanya de lluita mínimament consensuada i globalment decidida, ni s’integra en cap plantejament estratègic, ni s’incardina dins de cap calendari de mobilitzacions globalment decidit i planificat de baix cap a dalt en els àmbits sindical i social. Sentim que la convocatòria d’aquesta jornada de vaga general és el viu reflex de l’evident falta d’un full de ruta que plantegi quin és el projecte per a l’emancipació nacional i de classe del nostre poble i que, davant d’uns fets que, certament, són un continu atac a la línia de flotació dels més elementals drets civils i polítics, es convoca per salvar la papereta.

Aquesta convocatòria de vaga general no ha aconseguit una mínima unitat d’acció del sindicalisme combatiu, element que considerem indispensable.

Considerem que la convocatòria d’una vaga general ha de tenir com a objectiu principal inequívoc aturar globalment la producció amb l’objectiu de lesionar els interessos econòmics de l’administració i de la patronal. Aquest objectiu és inassumible si la vaga general es convoca sense organització prèvia als centres de treball, sense unitat d’acció del sindicalisme combatiu  i sense temps material per la preparació de la mateixa, a fi i efecte de permetre a les persones que estan organitzades al centre de treball agitar les assemblees de treballadors i de treballadores, constituir i dinamitzar comitès de vaga i coordinar-se arreu del territori, tot això amb la finalitat que aquesta convocatòria sigui assumida com una causa global i una acció pròpia i sigui laboralitzada i socialitzada per buscar fer més ampli el seu seguiment.

– La convocatòria d’aquesta vaga general té el suport explícit d’algunes organitzacions i d’alguns partits polítics de l’arc parlamentari de Catalunya que, més enllà d’ésser nítida i obertament interclassistes, no només no han defensat mai els interessos de la classe treballadora, sinó que representen i han fomentat, entre d’altres, la desigualtat, l’explotació i la precarietat laboral, la privatització dels serveis públics, que no existeixin les condicions per a l’accés a necessitats vitals bàsiques i fonamentals com l’habitatge i que han abanderat històricament la repressió a la dissidència política. Considerem que això denota l’absència de cap objectiu de transformació social de fons real i manifestem que no podem participar d’una convocatòria adulterada que es disfressa de mobilització obrera amb aquells i aquelles que, al dia següent, continuaran sent els nostres explotadors.

 

Per tot això la COS no secundem la convocatòria d’una vaga general en la que molts treballadors i treballadores no se sentiran interpel·lades a participar, afeblint i deslegitimant una de les més importants eines de transformació social que té al seu abast la classe treballadora i manifestem que continuarem centrant els nostres esforços en la convocatòria de la vaga general feminista prevista pel dia 8 de març de 2019.

 

Finalment, volem manifestar que la COS seguirem traslladant a agents polítics afins que continuem apostant per la construcció d’un espai de participació política ampli de l’esquerra sindical, organitzacions polítiques i moviments socials anticapitalistes que plantegi, planifiqui i calendaritzi una campanya d’accions i mobilitzacions i, fins i tot, que aposti per treballar per convocar una vaga general que plantegi un conflicte obert contra totes les conseqüències que deriven del capitalisme i del patriarcat: per la derogació de les reformes laborals i de pensions, per l’accés a un habitatge digne, per l’establiment d’un salari mínim interprofessional que garanteixi la subsistència de totes les famílies, per la reversió de totes les retallades i privatitzacions de serveis públics, per la reducció de la jornada de treball sense pèrdua salarial, per una efectiva conciliació de la vida familiar, personal i laboral, per l’abolició de tota forma de discriminació; així com per la defensa dels drets socials i les llibertats fonamentals, per l’alliberament de totes les preses i presos polítics i per l’alliberament nacional i social dels Països Catalans del jou dels estats espanyol i francès.

 

Països Catalans, 19 de febrer de 2019

Secretariat Nacional