De moment, i mentre no disposem de xifres oficials de tot l’any (només en tenim de gener a octubre, i només pels principals tres territoris del país al sud de l’Albera), un mínim de 154 companyes i companys han mort al lloc de treball als Països Catalans. Segons les dades emprades pel Ministeri espanyol d’immigració i treball, s’han fet públics un total de 165.236 accidents laborals a les Illes, el Principat i el País Valencià.

Abans d’entrar en qualsevol anàlisi, s’ha de deixar clar que aquestes xifres representen una realitat incompleta de la sinistralitat al nostre país, ja que falten les dades oficials de novembre i desembre i les de la Franja de Ponent i la Catalunya Nord. A més, la majoria dels accidents no es denuncien i moltes persones treballadores, tot i morir en accident laboral, no passen a formar part de les estadístiques, ja que treballaven sense contracte o moriren desprès d’haver estat hospitalitzades; ja que només es considera mort al treball si la persona mor al mateix lloc de treball, si hi ha hospitalització, no es considera mort al treball, sinó accident greu.

Quadre 1 – Accidents laborals (gener – octubre 2010)

ILLES BALEARS PRINCIPAT PAÍS VALENCIÀ PAÏSOS CATALANS
EN JORNADA 15.329 87.954 41.098 144.381
IN ITINERE 10799 13.770 5.286 20.855
TOTAL 17.128 101.724 46.384 165.236


Quadre 2 – Treballadors/es morts/es 2010 (dels quals disposem informació)

ILLES BALEARS PRINCIPAT PAÍS VALENCIÀ FRANJA DE PONENT CATALUNA

NORD

PAÏSOS CATALANS
EN JORNADA 10 55 38 1 5 109
IN ITINERE 4 29 12 45

Quadre 3 – Accidents laborals (evolució anual)

2007 2008 2009 2010
ILLES BALEARS 31186 26638 15880 15.329*
PRINCIPAT 178835 155349 95921 87.954*
PAÍS VALENCIÀ 100801 82786 45794 41.098*
PAÏSOS CATALANS 310822 264773 157595 144.381*

* Xifres de gener fins a octubre de 2010

Quadre 4 – Treballadors/es morts/es (evolució anual)

2007 2008 2009 2010
ILLES BALEARS 23 27 10 14
PRINCIPAT 152 137 121 84
PAÍS VALENCIÀ 109 95 64 50
PAÏSOS CATALANS 284 259 195 154

Si analitzem i comparem les dades dels quadres d’evolució anual (3 i 4), observem un descens del accidents laboral i de les morts de any en any. Tanmateix, no podem dir que siguen dades positives.

Segons el quadre 3, no s’aprecia un descens real de les xifres en 2010, ja que els accidents laborals no s’han reduït amb la mateixa intensitat que en anys anteriors, sobretot pel que fa a les Illes Balears (i no oblidem que les dades de novembre i desembre no hi han estat afegides). A més, hem de tenir ben present la circumstància de l’atur, que l’any 2010 ha sigut més alt que els anteriors (sobre tot al País Valencià) i, clar, si hi ha menys gent treballant és lògic que hi haja menys accidents… altra cosa seria comparar els percentatges de reducció del nombre de llocs de treball, amb la reducció dels accidents laborals, la qual cosa realment indica que els accidents no fan més que augmentar proporcionalment segons augmenta la precarietat laboral.

Si observem el quadre 4, podem veure com el 2009, al Països Catalans, les morts al treball es reduïren en 64 persones (de 259 a 195) respecte del 2008. El 2010, però, la disminució de morts respecte del 2009 ha sigut només de 40 persones (de 195 a 154). A les Illes, fins i tot, les morts s’han incrementat en 4 persones en comparació amb el 2009.

A mode de conclusió, podem afirmar que el sistema capitalista en crisi, no content amb deixar gran quantitat de companyes i companys sense feina, està fent que les persones que encara estan treballant hagen de suportar una precarietat cada cop més visible, on la salut laboral paga els retalls dels empresaris. Així, les persones treballadores seguirem caient sobre l’asfalt, les voreres i l’oblit del explotadors, mútues, polítics còmplices…pintant amb la nostra sang tres paraules: PROU ACCIDENTS LABORALS.

(A.T.)

Àrea de Seguretat i Salut Laboral

Coordinadora Obrera Sindical – COS

Sindicat per l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans