Les assemblees de la COS i Endavant OSAN del Vallès van organitzar una sèrie d'actes per commemorar el dia internacional de la Dona Treballadora.

L'Ateneu del Molí de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) va acollir els actes que les assemblees de la COS i Endavant OSAN del Vallès van preparar per commemorar el dia internacional de la Dona Treballadora, durant els passats 13 i 15 de març.

 

 

 

Xerrada ‘Dret al propi cos’, a càrrec de Maria Barcons del Grup de Recerca Antígona.

Maria Barcons del grup Antígona va exposar i analitzar el recorregut legislatiu en matèria de drets sexuals i reproductius de l’estat espanyol. Barcons va parar especial atenció a les diferents lleis (la de 1985 i 2010, així com la de la Segona República) sobre interrupcions voluntàries de l’embaràs i a l’avantprojecte presentat pel PP. La xerrada es va dividir en tres parts: Els sistemes de regulació de la IVE: el cas de l’Estat Espanyol; l’avantprojecte de Llei Orgànica per a la protecció de la vida del concebut i dels drets de la dona embarassada; i la responsabilitat dels Estats respecte a la IVE.

Maria Barcons va introduir la xerrada abordant quines són les qüestions centrals pel que fa als drets de les dones i els diferents posicionaments ideològics que hi ha sobre aquests. Barcons va destacar els diferents sistemes d’indicacions a partir de les que es despenalitza parcialment l’avortament ja sigui en relació a supòsits o terminis. De totes les indicacions a les quals habitualment es fa referència (risc per a la salut de la dona embarassada, preservar la salut física i/o mental de la dona embarassada, malformacions del fetus o resultat d’una violació sexual), Barcons va destacar la importància de fer referència també a “per raons socioeconòmiques” com queda recollit en els estats amb lleis més avançades.

Maria Barcons es va mostrar molt crítica amb les diverses lleis que hi ha hagut a l’estat espanyol fins a l’avantprojecte del PP. Pel que fa a l’avantrojecte, Barcons va recollir part del text d’aquest per tal de fer-ne una crítica contundent i fonamentada. Va destacar que en el text presentat pel PP s’infantilitza a la dona, se la priva de llibertat i s’equiparen els seus drets als del nasciturus, el qual si bé és un bé jurídic protegit no és titular de ple dret, motiu pel qual es podria realitzar un recurs d’inconstitucionalitat de la llei, ja que entra en contradicció amb la mateixa constitució espanyola.

Durant tota la xerrada Maria Barcons va aportar dades molt interessants i exemples il·lustratius recollint diferents tipus de legislacions d’estats de tot el món. En l'àmbit mundial va destacar que la majoria d’Estats opten per la criminalització de les Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs combinat amb despenalitzacions en certs supòsits o terminis, destacant que les lleis més restrictives tenen com a conseqüència un augment de la mortalitat de les dones per causa d’avortaments clandestins. A més a més, aquestes lleis, tampoc redueixen el nombre d’embarassos no desitjats. En l'àmbit europeu Barcons va destacar que la majoria d’estats tenen una legislació força similar a la llei de 2010 de l’estat espanyol. Canadà va ser presentat com l’estat amb una millor legislació en matèria de drets sexuals i reproductius, ja que des de 1988 no hi ha cap llei que restringeixi la IVE i es prioritza la llibertat i la seguretat personal de les dones.

La xerrada va finalitzar amb un torn obert de preguntes en el que es va destacar la necessitat de què l’Estat garanteixi l’accés lliure i gratuït a una interrupció voluntària de l’embaràs per a totes les dones a través de legislacions que vetllin pels drets sexuals i reproductius. Es va destacar també la importància i necessitat de promoure i desenvolupar polítiques públiques sanitàries, educatives i socials i que es facin efectives a través de pressupostos.

Taller sobre l’amor romàntic, a càrrec de Justa Revolta

Ni cavallers, ni damisel·les, ni prínceps, ni mitges taronges, ni més contes que esclavitzen… I és que aquest passat dissabte 15 de març, dues companyes de Justa Revolta, un col·lectiu feminista de Sabadell, van venir fins a l’Ateneu de Molí d’en Ral de Caldes de Montbui per a proposar-nos una dinàmica de treball al voltant del mite de l’amor romàntic.

A partir d’una sèrie de situacions que es reprodueixen en la quotidianitat de les relacions de parella de la nostra societat, es va crear un grup de treball per a debatre-les i per a assenyalar-les segons el grau de violència o maltracte o si, per altra banda, es consideraven sanes. Un cop fet el debat, les conclusions extretes, i també els dubtes, van ser posades en comú amb les dinamitzadores.

És sabut que el sistema capitalista es basa en l’explotació i la despossessió per dur a terme la seva acumulació. Però també cal assenyalar la seva necessitat de dominació sobre la societat per imposar rols i estructures que el permeten legitimar-se. El capitalisme necessita la família burgesa per a la seva reproducció. I és a causa d’aquesta socialització patriarcal, que les vivències de l’amor ens poden afectar de manera molt diferent. Per tant, entenem que rau en nosaltres la responsabilitat de treballar (-nos) per trencar amb la imposició patriarcal, i per tal de no perpetuar situacions que ens priven i fan privar de llibertat.

COS Vallès Occidental i Oriental
facebook.com/cos.valles
twitter.com/COS_Valles
valles@sindicatcos.cat