El dissabte 27 de juliol es va celebrar a l’Ateneu Molí d’en Ral de Caldes de Montbui la primera escola de formació de la territorial de la COS al Vallès.

La jornada es va dividir en tres parts. La primera formació va ser un taller sobre insurgència laboral impartit per un company del col·lectiu Ronda, on de forma amena i divertida, ens va mostrar diferents mecanismes d’acció sindical davant de les agressions de l’empresariat, instant-nos a no callar i acceptar i a ser creatives i properes a les companyes treballadores en les nostres accions. Posant–nos exemples d’altres lluites, tant de companyes de la COS, com d’altres lluites sindicals. L'objectiu principal era dotar la gent present al taller, d’eines actives, reactives i ofensives davant de les possibles accions en contra dels interessos de les treballadores organitzades envers les de la patronal.

Tot seguit, el mateix ponent va fer la segona part, una xerrada sobre els nous canvis de la reforma laboral i com ens afecta les treballadores, posant de manifest com una reforma apedaça les incoherències de l’anterior, de forma cíclica. I com facilita la liberalització i precarització del lloc de treball per part de l’empresari.

Després del dinar,que es va oferir a preu de cost a les assistents, es va dur a terme l'última part a càrrec de COS Lleure. Es va fer un repàs a la seva curta però intensa trajectòria, ja que és un sector on es donen situacions precàries de forma reiterada. A través de la seva curta experiència han aconseguit una gran mobilització, amb l'objectiu d'anar augmentant la gent combativa. També es va debatre sobre la situació al lleure i l'ampli ventall de situacions i experiències de les assistents. Fem una bona valoració d'aquesta primera experiència formativa oberta a tots els públics i esperem que de mica en mica vagi en augment, ja que amb la informació i les ganes de millorar, anirem aconseguint la mobilització de la classe treballadora.

COS Vallès
facebook.com/cos.valles
twitter.com/COS_Valles
valles@sindicatcos.cat