NOTA DE PREMSA (CUP Molins de Rei)
 
Molins de Rei aprova la moció de la COS que denuncia la congelació del salari mínim interprofessional

El ple municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar el passat dijous 23 de febrer una moció de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) on es denunciava un seguit de mesures antisocials, aprovades pel govern de l’estat espanyol el passat 30 de desembre de 2011. La moció va ser presentada per la Candidatura d’Unitat Popular i va ser aprovada amb els vots a favor de la CUP(4), PSC (5), IxMdR(4) i ExMdR(2). CiU(5) es va abstenir i el PP(1) va votar en contra.

*descarregar-se la moció en .DOC

En la moció, recordem que es denuncien tot un seguit de mesures que es basen en les següents retallades dels drets laborals:

•    L’increment en mitja hora diària de la jornada laboral dels i les treballadores de l’àmbit públic.
•    La reducció fins al 0% de la taxa de reposició de treballadors i treballadores al sector públic.
•    La congelació del salari dels funcionaris per al proper any 2012.
•    La congelació del Salari Mínim Interprofessional per a l’any 2012 en els 641,4€ vigents durant el 2011 (més de 400€ per sota ja de les promeses del govern espanyol)

Creiem que és especialment greu el cas del Salari Mínim Interprofessional, SMI, que és una quantia que marca el límit que es pot pagar a una persona treballadora per una jornada laboral a temps complet. Segons el Ministeri espanyol de treball, aquest salari el reben, com a mínim, 183.000 persones a l’Estat espanyol, la majoria joves i dones. El Ministeri apunta una xifra interessadament manipulada a la baixa per tal de “limitar” i relativitzar el grau d’incidència i les conseqüències de congelar l’SMI. Per contra, en realitat, els efectes d’aquesta congelació són molt majors i preocupants:

1.    Al conjunt de l’estat espanyol, el percentatge de persones treballadores a les quals no els “afecta” un conveni col•lectiu és superior al 15%, per tant, més de 2,5 milions de persones treballadores al conjunt de l’estat no tenen regulada la seva feina, ni el seu salari (prop de 800.000 al nostre país)

2.    L’SMI regula els salaris de tots els contractes de formació i pràctiques. Segons el propi ministeri, més del 4% del total de persones treballadores del conjunt de l’estat espanyol (unes 680.000, de les quals, prop de 250.000 a casa nostra)

3.    L’SMI serveix per determinar les bases mínimes de cotització de la Seguretat Social. És a dir, afecta potencialment a totes aquelles persones treballadores que perden la seva feina abans de jubilar-se, i es queden sense subsidi ni alternativa laboral. Normalment els majors de 52 anys. Centenars de milers a casa nostra.

4.    Totes les persones desocupades i pensionistes per viduetat, orfandat, etc, es veuran afectades per a l’accés i manteniment de la seva prestació.

5.    També quedaran afectades totes aquelles persones per a les quals s’hagin d’establir els límits en la compensació del FOGASA en salaris i indemnitzacions per acomiadament. En 2011 més de 250.000 al nostre país.

És a dir, que només als Països Catalans al sud de l’Albera, com a mínim 1.400.000 persones treballadores es veuran afectades per aquesta congelació de l’SMI, quan el ministeri espanyol de treball, mentint repulsivament, només parla de 180.000 persones afectades al conjunt de l’estat espanyol (com si aquesta no fos per sé, una xifra més que preocupant)
Des de la CUP creiem que era necessari aprovar aquesta moció per tal de denunciar l’agreugement de la precarietat que patiran totes aquelles persones que depenen directa o indirectament del SMI. No existeixen dades per municipis, però extrapolant les dades del conjunt del país a Molins de Rei, podríem parlar d’uns 2.500 vilatans i vilatanes que es veuran afectades per aquesta congelació del SMI.

Molins de Rei, a 24 de febrer de 2012

CUP Molins de Rei
www.molins.cup.cat
molins@cup.cat
615 603 425