[De L’Aleix a ca la Toca]

La Coordinadora Obrera Sindical ha guanyat les eleccions a l’empresa del sector del metall, amb seu a Tona, Osona, P. Roquet, SA.
Les eleccions, fetes el passat dia 7 de febrer, van donar la majoria de delegats al comitè d’empresa al sindicat nacional COS-Coordinadora Obrera Sindical, amb 4 delegats, per davant d’UGT, amb 3, i USOC, amb 2.

Aquests resultats són conseqüència de la feina continuada, de molts anys, per la gent del sindicat, que s’han guanyat el respecte per una trajectòria, no exempta de contradiccions, com acostuma a passar en tots els àmbits però potser encara més en el sindical, marcada per la transparència, l’honestedat i el treball dia a dia.

Amb aquest resultat, puntual, humil i digne, veiem com l’espai sindical nacional es pot construir si hi ha al darrere la constància i un projecte clar. La COS és una de les bases sobre les quals caldria construir l’alternativa sindical que necessita el nostre país, allunyada de pràctiques grogues i corporativistes, i normalment contràries als interessos reals dels treballadors, que practiquen les direccions sindicals d’UGT i CCOO. Només cal veure el reconeixement que han donat a la figura del president de la patronal espanyola, l’intocable Cuevas, quan ha anunciat que es retirava. Es veu que amb ell sí que s’hi han entès.