La COS, comencem a caminar també entre els Bombers Forestals, allò que des de les diferents administracions, les empreses subcontractistes… han vingut a anomenar “Brigades Forestals”, en contra de la nostra voluntat i dels nostres drets.

I ho fem perquè considerem que hi ha molt a canviar. Perquè ja n'estem farts que tot ho maneguen els de sempre. Perquè ja n'estem farts de veure com uns pocs privilegiats continuen acordant en despatxos els nostres drets (com ha passat en els dos últims convenis col·lectius), o com ha passat en acomiadaments injustificats i injustificables de companys com el Pantxo.

La COS som un sindicat assembleari, de base, autogestionat i autogestionari, sense subvencions i que lluitem per veure'ns lliures d'explotadors i per defensar la nostra terra.

Per tot això, entenem que els acords assolits en l'assemblea el passat 22 de juliol de 2015, com a demandes genèriques de part del col·lectiu, per tal de presentar-les a la nova Administració la trobada del passat 29 de juliol del 2015, podrien ser un començament, però no són en absolut suficients. Considerem que cal ser més explícits amb les reivindicacions de TOT el col·lectiu de Bombers Forestals del País Valencià.

Per tant, considerem que hem d'exigir:

· La readmissió incondicional i immediata del company Francisco Peralta, Pantxo, acomiadat de manera improcedent per TRAGSA i els seus responsables.

· El reconeixement immediat de la categoria professional de BOMBER FORESTAL, i la seua inclusió immediata al Conveni Col·lectiu, equiparant el nostre conveni al del cos de bombers, i comptant amb les corresponents millores, etc.

· Ser Personal directe de l’administració, sense prejudici per a cap company, i no de cap empresa privada.

· Formar part activa en la creació de l’Agència Valenciana d’Emergències.

· La participació assembleària de tots els treballadors, independentment de la seua situació, en qualsevol projecte o proposta que afecte a les UBE, com a Bombers Forestals.

· La participació activa i directa en el desenvolupament del Reglament de la Llei d’Emergències, per part de companys triats directament i delegats per l'assemblea de Bombers Forestals.

Per altra banda, a més, i després d’haver parlat amb companys del col·lectiu amb altres categories contractuals, no precisament els de brigades de llarga, des de la COS – Bombers Forestals entenem que cal plantejar amb urgència altres reivindicacions com:

· Aconseguir uns processos de selecció del personal fixe del servei, en els que es respecten els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Per això es proposa cercar fórmules per valorar de manera equitativa i justa els mèrits de tot el personal, evitant (en la mesura del possible) tractes de favor que enfortisquen xarxes clientelars que, al cap i a la fi, no fan res més que empitjorar la qualitat del servei.

· Així, i per poder evitar més favoritismes, etc., caldria afavorir uns barems de punts comuns a tothom, independentment de la seua realitat contractual, i en el qual es comptara tant l'experiència professional (tants mesos treballats, tant per fixes, com per fixes discontinus, com per brigades de curta, etc.), com l'experiència laboral en sectors afins, cursets de formació, titulacions acadèmiques, puntuació de les proves físiques, etc.

· Totes i cadascuna de les places generades al servei s'haurien de cobrir amb el personal que haja superat el procés selectiu i per ordre de llista incloent-hi, per descomptat, les vacants generades per prejubilacions, maternitats i totes les que l'empresa es reserva per cobrir a dit. Amb aquesta pràctica s'afavoreix a uns pocs, en prejudici de la resta, i això no és just.

· I sense oblidar de cap manera la necessitat urgent de marcar també prioritats com les de les Brigades de reforç. Ja va sent hora que es tinga en compte aquests companys, ja que sembla que ni existisquen.

A més, no podem deixar de reivindicar una estabilitat i condicions realment dignes a la feina per tots els companys, tornant com a mínim a la situació prèvia a 2010, i amb una contractació mínima. I, per últim, exigir que se'ns tracte com a treballadors i bombers forestals, amb dignitat i d'acord als reglaments de seguretat i salut al treball.

No pot ser de cap manera que hi haja Brigades sense base, o amb unes condicions higièniques, de salubritat, etc., absolutament lamentables, sense dutxes, sense espais per poder fer la feina, o per poder descansar. No pot ser que continue havent-hi Brigades en eixes condicions o, pitjor encara, sense base i escampades i abandonades per la muntanya.

Junts ho podem tot. Pantxo readmissió. Unim-nos i defensem el que és nostre.

 photo tuiter-01-bombers-pv-promo_zpsnwqto6wb.png