La Secció Sindical de la COS a la planta de CEMEX a Alcanar (el Sénia) ha denunciat l’empresa davant el Departament Territorial de Treball de Tortosa per incompliment de l’article 29 del Conveni Col·lectiu de CEMEX.

Aquest article fa referència a la subcontractació de feines relacionades amb els procesos de molta de biomassa emprada com a combustible dels forns de la cimentera. Segons indica el present article, els productes emprats (biomassa procedent de subproductes agrícoles de la comarca com pinyolada d’oliva, palla d’arròs…) havien d’ésser adquirits als mateixos treballadors de la planta, molts dels quals amb accés a aquests productes al tenir familiars treballant al camp, i assegurant al mateix temps, la reutilització de productes de rebuig que d’altra forma no rebrien cap altre ús.

Així doncs, i en contra del marcat i explicat més amunt, l’empresa ha començat a subcontractar aquesta biomassa a altres empreses, contravenint els acords aconseguits ja amb el conveni anterior al present i gràcies a la iniciativa dels companys de la COS. A més, la gravetat d’açò vindria donada no només pel propi incompliment legal, sino pel perjudici produit als treballadors del camp dels voltants de la fàbrica d’Alcanar, que veien amb aquesta iniciativa una forma de poder garantir-se uns petits ingressos extres, i que amb la decisió unilateral de l’empresa perden, al subcontractar-se aquests serveis amb biomassa en bona part de fora de la comarca.

No oblidem tampoc, que aquest article fou considerat i mantingut en el present conveni per la importància social que tenia a la comarca, i que malgrat això, ni CCOO ni UGT (signants del conveni a Madrid, en contra dels nostres interessos) han fet res per defensar aquest dret col·lectiu no només dels treballadors de CEMEX, sino de totes aquelles i aquells que indirectament poden garantir-se uns mínims ingressos. Amb aquesta actitud només demostren el seu interès real de garantir les seues cadires amb un sindicalisme de “gestió de crisi”, absolutament d’esquena a la realitat social en la que viu i es troba cada centre de treball.
Per tot això, des de la COS, apostem per una acció sindical integradora i integrada amb el nostre entorn social, col·lectiu i mediambiental, per un sindicalisme participatiu, de classe i part activa del moviment general d’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans.

Alcanar – Vinaròs 20 d’octubre 2006
COS CEMEX-Alcanar
Coordinadora Obrera Sindical – COS
Unió Territorial Maestrat – Ports – Terres de l’Ebre